RESAM หารือเกี่ยวกับ MLS Multiple Listing Sevices เพื่อส่งเสริมศักยภาพ นักขายและการตลาด อสังหาริมทรัพย์ไทย

16.9.2562
ท่านนายกคุณอรุณี เทียมหงษ์ และฝ่ายบริหาร สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย RESAM เข้าพบ ผู้อำนวยการ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ REIC ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์
เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับ MLS Multiple Listing Sevices เพื่อส่งเสริมศักยภาพ นักขายและนักการตลาดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

Powered by MakeWebEasy.com