ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวข้องกับการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์

ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

จัดอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากร ที่รับผิดชอบด้านการตลาดในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์

ให้ความร่วมมือกับรัฐในการส่งเสริมการค้าอุตสาหกรรม การเงินหรือธุรกิจอื่นใดในทางเศรษฐกิจ

ข่าวสารอสังหาริมทรัพย์

ข่าวสารอสังหาริมทรัพย์

บทความสมาคม

บทความสมาคม

คอร์สอบรม

คอร์สอบรม

กิจกรรมสมาคม

กิจกรรมสมาคม

กิจกรรมในต่างประเทศ

กิจกรรมในต่างประเทศ

งานจับคู่ธุรกิจ IIBM

งานจับคู่ธุรกิจ IIBM

ข่าวประชาสัมพันธ์

โปรแกรมการเรียน โดย Furhad Waquad 10-14 ก.ค.

อนาคตใหม่อสังหาริมทรัพย์ไทย ก้าวสู่โลกอินเตอร์ สัมมนาใหญ่ประจำปี 2562

พาทเนอร์สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์

Powered by MakeWebEasy.com