เข้าร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับ Mr.Sigeo Ishikura ประธานบริษัท Asahi Alex Asia Co.,Ltd.

1.9.2562
ท่านนายกสมาคมการขายการตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย คุณอรุณี เทียมหงษ์ และ board บริหารสมาคม ได้เข้าร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับ Mr.Sigeo Ishikura ประธานบริษัท Asahi Alex Asia Co.,Ltd. ซึ่งให้การต้อนรับ RESAM เป็นอย่างดีเยี่ยม รวมทั้งหารือเกี่ยวกับ Retirement home ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสามารถเป็นกรณีศึกษาเพื่อพัฒนาต่อยอดความรู้ในประเทศไทย

Powered by MakeWebEasy.com