การประชุมหารือแนวทาง สร้างความร่วมมือ MOU ให้เกิดขึ้นระหว่าง 2 องค์กร

22 .8.2562
ท่านนายก RESAM และ คณะ เข้าร่วมประชุมหารือ กับ ท่านชุมพล ชัยวัฒน์
ประธานสมาพันธ์ SME ภาคกลาง รองประธานสมาพันธ์ SME ไทย เพื่อหารือแนวทาง สร้างความร่วมมือ MOU ให้เกิดขึ้นระหว่าง 2 องค์กร


Powered by MakeWebEasy.com