เข้าเยี่ยมและอวยพรสวัสดีปีใหม่

ท่านนายกสมาคมการขายและการต ลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย คุณอรุณี เทียมหงษ์ เข้าเยี่ยมอวยพรและสวัสดีปี ใหม่คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไท ย เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 และร่วมพูดคุยหารือถึงนโยบา ยต่างๆ เพื่อความสอดคล้องของกิจกรร มต่างๆของทั้งสองสมาคมในปีห มูทอง โดยมีคุณสรินทร์ลดา และคุณรมยกร กรรมการสมาคมฯเข้าร่วมสวัสด ีปีใหม่ด้วย

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy