การประชุม ความร่วมมือระหว่าง REIC กับ RESAM

30.9.2562
การประชุม ความร่วมมือระหว่าง
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์(REIC)
กับสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย(RESAM)
กับโครงการระดับประเทศ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของนักขายนักการตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทยPowered by MakeWebEasy.com