Resam ร่วมกันลงนาม ทำสัญญาข้อตกลง MOU กับสมาพันธ์ SME ภาคกลาง

Last updated: 2019-09-25  |  694 View  |  กิจกรรมสมาคม

28.8.62 สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย ร่วมกันลงนาม สัญญาข้อตกลง MOU กับสมาพันธ์ SME ภาคกลาง เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ให้กับสมาชิกทั้งสององค์กร สู่ตลาดสากล

Powered by MakeWebEasy.com