Resam Partner

 

 

Vinaora Nivo Slider

สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ 


จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวข้องกับการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์  ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  จัดอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากร ที่รับผิดชอบด้านการตลาดในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์  รวมทั้งให้ความร่วมมือกับรัฐในการส่งเสริมการค้าอุตสาหกรรม การเงินหรือธุรกิจอื่นใดในทางเศรษฐกิจอันอยู่ในวัตถุประสงค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Prev Next

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 โดยมีวาระแต่…

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 โดยมีวาระแต่งตั้ง คุณอรุณี เทียมหงษ์ (

สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 โดยมีวาระแต่งตั้ง คุณอรุ...

06-06-2561 Hits:777 ข่าวประชาสัมพันธ์ RESAM - avatar RESAM

Read more

Certified International Property Special…

Certified International Property Specialist (CIPS)

เปิดขุมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์จากทั่วโลก             ด้วยหลักสูตรเข้มข้น 5 วัน แห่งเดียวในไทยที่จะทำให...

21-03-2560 Hits:2314 ข่าวประชาสัมพันธ์ RESAM - avatar RESAM

Read more

งาน 2016 2016 ARENA Convention and Expo

งาน 2016  2016 ARENA Convention and Expo

27-06-2559 Hits:2832 ข่าวประชาสัมพันธ์ RESAM - avatar RESAM

Read more

“ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559”

“ประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2559”

“สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์”  ได้กำหนดให้มีการจัดงาน    “ประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2559”  ขึ...

29-04-2559 Hits:2627 ข่าวประชาสัมพันธ์ RESAM - avatar RESAM

Read more