RESAM

RESAM

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Website URL:
 กำหนดการอบรมทางวิชาการ
 หลักสูตร “นักขายอสังหาริมทรัพย์ ” รุ่นที่ 6
 ระหว่างวันที่  16,18,23,25  สิงหาคม  รวม 4 วัน
 ณ  ห้อง ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ เวลา หัวข้อการอบรม วิทยากร
 16 ส.ค. 2559 9.00 น.-12.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร  
    พิธีเปิดการอบรม คุณสิงขร จิรวงศ์สวัสดิ์/ รศ.มานพ พงศทัต
    ภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และ โอกาสทางธุรกิจ คุณสมศักดิ์  ชุติศิลป์  นายกสมาคมฯ
      จิราพร  บริบาลบุรีภัณฑ์ /  คุณสรินทร์ลดา  ตันติสุข
    Break The Ice  คุณชนิศา  เวชยาศรมพิทักษ์ / คุณพวงเพ็ญ สุมิพันธ์
      คุณรมยกร  สุวิสิทฐ์
  13.00 น.-15.00 น. เทคนิคงานขายและการเจรจาต่อรอง บ้านมือ 1 คุณชนิศา  เวชยาศรมพิทักษ์
      กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีที  สมาร์ทพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
  พักเบรค    
  15.30-17.30  น. เทคนิคงานขายและการเจรจาต่อรอง บ้านมือ 2 คุณณัฐจิตา  พุ่มเงิน
      กรรมการผู้จัดการ บริษัท วินเนอร์เอสเตท จำกัด
 18 ส.ค. 2559 9.00 น.-12.00 น. คุณสมบัติและบุคคลิกภาพที่ดีของนักขายมืออาชีพ อาจารย์พัช  พชรเสฐียร
    และการให้บริการที่แตกต่าง อดีตที่ปรึกษา พัฒนาหลักสูตร พัฒนาบุคลิคภาพ 
      สถาบัน จอห์น  โรเบิร์ต เพาเวอร์ส
  13.00 น.-15.00 น. การสื่อสารผ่านสื่อสมัยใหม่  คุณอดิลฟิตรี ประพฤติสุจริต (อ.โอม)
    (Social network, Search engine) บริษัท  อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ  ออนไลน์  จำกัด
        พักเบรค    
  15.30-17.30  น. ความรู้เรื่องสินเชื่อ คุณณรงค์ โยธาวุธ
    พร้อมกรณีตัวอย่าง และการคำนวณ (ฝ่ายสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธ.กสิกร)  
23 ส.ค 2559 9.00 น.-12.00 น. การคัดเลือกทรัพย์ คุณสมศักดิ์   ชุติศิลป์
  และ  กรรมการผู้จัดการ/บริษัท บี.ซี.พี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด และ Century21 Siam corp.
    จรรยาบรรณวิชาชีพนายหน้า หนึ่งในเครือข่าย เซ็นจูรี่ 21 (ประเทศไทย)
  13.00 น.-15.00 น. กฏหมายนายหน้า / กฏหมายที่ดิน  
    ทางสาธารณะ / ทางภาระจำยอม คุณธานี  โทจรัญ
  พักเบรค สัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งมือ 1 และมือ 2 กรรมการผู้จัดการ  /บริษัท ธานี เอสเตท แอนด์ ลอว์ จำกัด
  16.00 น.-17.30 น. ตัวอย่าง/ข้อควรระวัง  
25 ส.ค 2559 9.00 น.-12.00 น. WORK GROUP ดร. อาภา  อรรถบูรณ์วงศ์
      คุณสมศักดิ์ ชุติศิลป์
  13.00 น.-15.00 น. WORK GROUP คุณสิงขร  จิรวงศ์สวัสดิ์
   พักเบรค    
  15.30 น.-17.30 น. พิธีมอบประกาศนียบัตร รศ.มานพ พงศทัต 
กรณีทำ   WORK GROUP  จะให้แต่ละกลุ่มได้ใช้ความรู้ที่อบรมไปทุกเนื้อหามาประยุกต์ใช้ให้เป็นและกรรมการจะคอมเม้นท์ให้ในแต่ละหัวข้อดังนี้
·  บุคคลิกภาพ    ·  เทคนิคการขาย/การเจรจาต่อรอง/การปิดงานขาย    ·  ความรู้เรื่องสินเชื่อ
·  การให้บริการ    ·  ความรู้เรื่องภาษี/ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง    ·  การจำแนกจุดแข็ง/จุดขายของสินค้า

ดาวน์โหลดใบสมัครอบรม

 

 

 

  • ใบสมัครออนไลน์ ใน website http://resam.or.th พร้อมแนบไฟล์รูปถ่าย

 

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์


เมื่อกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้ว รอการตอบรับอนุมัติให้เข้ารับการอบรมและแจ้งเรื่องการชำระเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรม จึงจะทำการชำระเงินตามชื่อบัญชีข้างต้น และส่งแฟกซ์หลักฐานการจ่ายเงินมาที่ เบอร์ ทรศัพท์: 0-2925-4571 โทรสาร: 0-2925-4573  หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และทางสมาคม จะนำส่งใบเสร็จกลับไปให้ในภายหลังตามที่อยุ่ที่ท่านแจ้งไว้แล้ว

 

  • เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

  • วิธีการขั้นตอนสมาชิกเพื่อกรอกใบสมัคร
  • วิธีสมัครอบรมหลักสูตรต่างๆ

 

ดาวน์โหลดใบสมัครอบรม

 ใบสมัครออนไลน์ ใน website http://resam.or.th พร้อมแนบไฟล์รูปถ่าย

 

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์


เมื่อกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้ว รอการตอบรับอนุมัติให้เข้ารับการอบรมและแจ้งเรื่องการชำระเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรม จึงจะทำการชำระเงินตามชื่อบัญชีข้างต้น และส่งแฟกซ์หลักฐานการจ่ายเงินมาที่ เบอร์ ทรศัพท์: 0-2925-4571 โทรสาร: 0-2925-4573  หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และทางสมาคม จะนำส่งใบเสร็จกลับไปให้ในภายหลังตามที่อยุ่ที่ท่านแจ้งไว้แล้ว

 

  • เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

 

PROGRAM  One Day

 

Time

Program

 9:00  – 12:00

Next Leaders Business Game

13:00 – 15:00

Team Management 1 : Productivity Improvement

15:00 – 17:00

Team Management 2 : Team Communication

 

 

 

 

 

 

 

  • เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์  จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่

เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน ที่ผ่านมา ทางสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ณ โรงแรม บางกอกชฎา ห้องบานบุรี  โดยการประชุมใหญ่ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณพัลลภ  กฤตยานวัช ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและสรุปภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  

ดร.ไพโรจน์  สุขจั่น นายกสมาคมฯ และคุณสมศักดิ์ ชุติศิลป์ อุปนายก ฝ่ายวิชาการ ได้แถลงผลการดำเนินงานของสมาคม ในปี พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา และรับรองงบดุล และงบกำไรขาดทุนของสมาคมฯ ตลอดจนได้ แก้ไขกฏข้อบังคับของสมาคมฯ โดยให้นายกฯ ที่หมดวาระจะต้องอยู่ช่วยงานสมาคมฯ ในตำแหน่งกรรมการสมาคม อย่างน้อย 1 ปี และนายกสมาคมฯมีสิทธิเลือกคณะทำงานได้ 5 ท่านเพื่อเข้ามาช่วยงานสมาคมฯ ในตำแหน่งกรรมการสมาคม โดยให้มีผลตั้งแต่วันจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี วันที่ 3 เมษายน 2556 เป็นต้นไป  และในปี2556 นี้ ได้เลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ รวม 20 ท่าน ตามรายละเอียด ดังนี้

 

 

1.  ดร.ไพโรจน์  สุขจั่น    ประธานกรรมการบริหาร   กลุ่มบริษัท บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2.  คุณภัทราภรณ์   จรูญโรจน์ ณ อยุธยา    กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร พร็อพเพอร์ตี้ มาร์เก็ต จำกัด
3.  ดร.อาภา  อรรถบูรณ์วงศ์    ประธานกรรมการ  บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (ที่ปรึกษา)
4.  คุณอรุณี  เทียมหงษ์     รองประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม ซี เอ แอดเวอร์ไทซิ่ง กรุ๊ป  จำกัด
5.  คุณปรีชา ศุภปีติพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอคคิวเรียลตี้ จำกัด
6.  คุณสมศักดิ์  ชุติศิลป์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี.ซี.พี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด
7.  คุณพวงเพ็ญ  สุมิพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เดอะ แวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จำกัด
8.  คุณภิญโญ คีรินทร์สกุนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท  โปรเฟสชั่นแนลส์ แลนด์ แอนด์ แฟคโทรี่ จำกัด
9.  คุณสิงขร  จิรวงศ์สวัสดิ์          ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
10. คุณณัฐจิตา  พุ่มเงิน    ผู้จัดการ บริษัท วินเนอร์ เอสเตท จำกัด
11. คุณอภิญญา ลภัสกรฬบูล   โรงแรมบ้านระเบียงทะเล
12. คุณวินัย  ปิยะชัย ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและการตลาด     บริษัท โกมลพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
13. คุณจิราพร  บริบาลบุรีภัณฑ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด
14. คุณชนิศา  เวชยาศรมพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีที สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
15. คุณสรินทร์ลดา  ตันติสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนลภภ์ จำกัด
16. คุณมยุรี  สุวรรณชีพ กรรมการผู้จัดการ บจก.เอ็มซีเอ แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง กรุ๊ป
17. Mr.Clayton  Wade Managing Director  Premier Home Real Estate Co.,Ltd.
18. คุณอรวรรณ  แสงวัฒนจินดา        Marketing Manager   B.M.Land and House Co.,Ltd.
19. คุณโสภารัตน์  สนิทรัมย์   SEREB (Phuket) Co.,Ltd.
20. คุณพิทักษ์  สมพงษ์       บริษัท กานดา  พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

และในวันที่ 25 เมษายน 2556 คณะกรรมการทั้ง 20 ท่าน จะลงมติเลือกนายกสมาคมฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ใน ปี พ.ศ. 2556 - 2557 ต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

ดร.ไพโรจน์  สุขจั่น

นายกสมาคม ฯ ประจำปี 2554-2555 (นายกต่อตั้งปี 2548-ปัจจุบัน)

ประธานกรรมการบริหาร  กลุ่ม บริษัท บัวทองพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

 

 

คุณอภิชาต  ปภาณภูวงศ์

(อดีตนายกสมาคม ฯ ประจำปี 50-51)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเฟสชั่นแนลส์ เอเชีย เน็ทเวิร์ค จำกัด

 

 

คุณวิศิษฐ์  คุณาทรกุล

(อดีตนายกสมาคม ฯ ประจำปี 52-53)

ประธานและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เรียลตี้เวิลด์ อัลไลแอนซ์ จำกัด

 

 

ดร.อาภา  อรรถบูรณ์วงศ์

กรรมการที่ปรึกษา

ประธานกรรมการ  บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด

 

 

 

 

คุณภัทราภรณ์  จรูญโรจน์ ณ อยุธยา

เลขาธิการ

กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ภัทร พร็อพเพอร์ตี้ มาร์เก็ต จำกัด

 

 

 

คุณสมศักดิ์  ชุติศิลป์

อุปนายกฝ่ายบริหาร

กรรมการผู้จัดการ  บริษัท บี.ซี.พี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด         

 

 

 

คุณชนิศา  เวชยาศรมพิทักษ์

อุปนายกฝ่ายประชาสัมพันธ์

กรรมการผู้จัดการ  บริษัท บีที สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

 

 

คุณปรีชา  ศุภปีติพร

อุปนายกฝ่ายการตลาดต่างประเทศ

กรรมการผู้จัดการ   บริษัท แอคคิว เรียลตี้ จำกัด

 

 

คุณจิราพร  บริบาลบุรีภัณฑ์

อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  บริษัท แปลนเอสเตท จำกัด

 

 

 

คุณสิงขร  จิรวงศ์สวัสดิ์

อุปนายกฝ่ายวิชาการ

บริษัท  บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์

 

 

คุณอุดม  เลาหพจนารถ

กรรมการฝ่ายบริหาร

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ช.การช่าง วอช แอนด์จิวเวลรี่ จำกัด

 

 

คุณพวงเพ็ญ  สุมิพันธ์

กรรมการฝ่ายวิชาการ

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  บริษัท เดอะแวลูเอชั่น & คอนซัลแทนท์ส จำกัด

 

 

 

คุณภิญโญ  คีรินทร์สกุนา

กรรมการฝ่ายวิชาการ

กรรมการผู้จัดการ  บริษัท โปรเฟสชั่นแนล แลนด์ & แฟคโทรี่ จำกัด

 

 

คุณมยุรี  สุวรรณชีพ

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

ประธานกรรมการ  บริษัท เอ็ม ซี เอ แอดเวอร์ไทซิ่ง กรุ๊ป จำกัด

 

 

คุณณัฐจิตา  พุ่มเงิน

กรรมการฝ่ายการตลาด

กรรมการผู้จัดการ  บริษัท วินเนอร์ เอสเตท จำกัด

 

 

 

คุณอภิญญา  ลภัสกรฬบูล

กรรมการฝ่ายการตลาด

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  บริษัท วินเนอร์ เอสเตท จำกัด

 

 

 

คุณสรินทร์ลดา  ตันติสุข

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ธนลภภ์  จำกัด

 

 

คุณจุฑาธิป  พรหมมงคลกุล

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา  บริษัท สยามธุรกิจมีเดีย จำกัด

 

 

 

คุณอรุณี  เทียมหงษ์

กรรมการฝ่ายบริหาร

รองกรรมการผู้จัดการ   บริษัท เอ็ม ซี เอ แอดเวอร์ไทซิ่ง กรุ๊ป จำกัด

 

 

 

คุณวินัย ปิยะชัย

กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและการตลาด  บริษัท โกมล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

 

 

 

 

 

คุณเคลย์ตัน  เวด

กรรมการฝ่ายการตลาดต่างประเทศ

กรรมการผู้จัดการ  บริษัท พรีเมียล  โฮม  เรียลเอสเตท  จำกัด

 

 

 

 

คุณพิทักษ์  สมพงษ์

กรรมการฝ่ายบริหาร

กรรมการบริหาร  บริษัท กานดา  จำกัด

 

 

 

คุณโสภารัตน์  เซเรบราโคว่า

กรรมการฝ่ายการตลาดต่างประเทศ

กรรมการบริหารบริษัท และหุ้นส่วนบริการ  บริษัท เซเรบ(ภูเก็ต) จำกัด

 

 

 

คุณธนดล  รุ่งแสง

กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

CEO บริษัท  MP MEO จำกัด

 

คุณรมยกร  สุวิสิทฐ์

กรรมการฝ่ายวิชาการ

กรรมการผู้จัดการ  บริษัท แพนโฟ  จำกัด

 

คุณแสงเพ็ญ  ซุง

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ซัน พร็อพเพอร์ตี้ คอนเซาแทนท์ จำกัด

 

 

คุณอรวรรณ  แสงวัฒนจินดา

กรรมการฝ่ายบริหาร

ผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด B.M LAND AND HOUSE CO.,LTD  จำกัด

 คุณอิสรีย์  โสภณสิริวัฒนา

กรรมการฝ่ายการตลาดต่างประเทศ

ดร.เล ถิ กิม เงิน (ฝน)

เลขาธิการ ฝ่ายการตลาดต่างประเทศ

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮองอัน ยาลาย (กรุงเทพ)จำกัด

web:www.familylifecondo.com

 

คณะที่ปรึกษาสมาคม  ปี 2555-2556

โครงการเปิดอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านบุคลิกภาพและจรรยาบรรณ ในสายอาชีพขายอสังหาริมทรัพย์ทั้งบ้านมือหนึ่งและมือสอง เน้นกลยุทธ์การขายและเทคนิคการเจรจาต่อรอง ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับการให้สินเชื่อและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาพนักงานในองค์กรของท่านให้เป็นนักขายอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพอย่างแท้จริง พร้อมการทำ workshop ปฏิบัติการเชิงสาธิต

เลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการและผู้สนับสนุนการจัดงานสัมมนาฯ "ถอดรหัสอสังหาฯปี'56 "

สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์
จัดงานสัมมนา/เสวนา ทะลุเป้า
คนเข้าฟังถึง 450 คน จากเป้าตั้งไว้ 300 คน 
 

ดร. ไพโรจน์  สุขจั่น  นายกสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์  และ บอสใหญ่ ค่ายบัวทองฯเปิดใจว่า “ งานนี้ได้รับความสนใจจากสมาชิกและผู้สนใจเกินความคาดหมาย จากที่ประมาณการไว้ 300 ท่าน แต่มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงาน ถึง 450 ท่าน ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดี ที่นักการตลาดอสังหาริมทรัพย์บ้านเรา มีความตื่นตัว และสนใจที่จะเปิดรับข่าวสารใหม่เพื่อนำมาพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ต่อไป”
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา  สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ร่วมกับ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (BAM) ได้จัดงานสัมมนา/เสวนาในหัวข้อ
 
“ถอดรหัสอสังหาฯปี’ 56  แนวโน้มและทิศทางอสังหาริมทรัพย์”
ถอดรหัสการตลาดอสังหาฯ เจาะอย่างไร?ให้ถึงใจผู้บริโภค
 
งานนี้สมาคมฯตั้งใจจัดให้สมาชิกของสมาคมฯ และผู้ที่สนใจในแวดวงตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้เข้ามาร่วม apdate  ร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน ร.ศ. วิทวัส  รุ่งเรืองผล  รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้คว่ำหวอดเรื่องการตลาดมากกว่า 20 ปี และเพิ่งได้รับรางวัล อาจารย์ด้านบริหารการตลาด ยอดเยี่ยม จากงานเอเชีย เบสท์บิสซิเนส สคูลอวอร์ด 2012 จากประเทศสิงคโปร์ มาหมาดๆ ได้มาช่วยถอดรหัสการตลาดอสังหาริมทรัพย์ว่าในปีหน้านี้ เทรนของตลาดจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง บรรยากาศของงานสนุกสนานและรับความรู้กันไปเต็มเปี่ยม  และในช่วงหลังเบรก เป็นการเสวนาจากผู้ประกอบการระดับนายกสมาคม ทั้ง 3 สมาคม คือ คุณ อิสระ  บุญยัง นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร  
 
 ดร.อาภา   อรรถบูรณ์วงศ์     เลขาธิการและอุปนายกสมาคมอาคารชุดไทย และ ดร.ไพโรจน์  สุขจั่น นายกสมาคมการขายและตลาดอสังหาริมทรัพย์  ตลอดจนผู้บริหารจากธนาคารกสิกรไทย  คุณ ชาติชาย พยุหนาวีชัย รองกรรมการผู้จัดการ และ คุณ  กฤษณ์ เสสะเวช กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.)  โดยมีผู้ดำเนินรายการ คือ คุณยงยุทธ   ฟูพงศ์ศิริพันธ์  CHIEF EXECUTIVE OFFICER  จาก บริษัท เอ็มทีมัลติมีเดีย  จำกัด ที่มีสไตล์การดำเนินรายการที่ไม่เหมือนใคร ทั้งสนุก และเจาะลึกในเนื้อหา ทำให้การเสวนาทั้งสนุกสนาน และได้เนื้อหาสาระดีมาก  ผู้เข้าฟังทุกท่านได้ความรู้และความบันเทิงไปพร้อมกัน ปิดงานเสวนาเวลา 18.00 น.  แต่ผู้เข้าฟังแทบไม่มีใครกลับก่อน งานนี้ทางสมาคมฯรู้สึกยินดีและปิติเป็นอย่างมาก ต้องขอขอบคุณทีมงานและกรรมการทุกท่านตลิดจน สื่อมวลชน ที่ช่วยสนับสนุนและประชาสัมพันธ์งานจนสำเร็จไปได้ด้วยดี
 
 
ประธานเปิดงาน
 
นายกกล่าวต้อนรับ
รูปหมู่ร่วมกับอ.มานพ
รูปร.ศ.วิทวัส.
รูปช่วงเสวนา
 
รูปบรรยากาศงานคณะกรรมบริหารสมาคม

สมศักดิ์ ชุติศิลป์

สมศักดิ์  ชุติศิลป์

ชื่อ-สกุล สมศักดิ์ ชุติศิลป์ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล ปริญญาโท บริหารธุรก...

02-06-2560 Hits:1666 คณะกรรมการบริหารสมาคม RESAM - avatar RESAM

Read more

รายชื่อสมาชิกประเภทวิสามัญบุคคลทั่วไป

NO. รหัส รายชื่อ ตำแหน่ง ชื่อบริษัท โทรศัพท์ โทรสาร สมาชิก 1 SM4802-0...

27-06-2559 Hits:3291 คณะกรรมการบริหารสมาคม RESAM - avatar RESAM

Read more

รายชื่อสมาชิกประเภทสามัญนิติบุคคล

รายชื่อสมาชิกประเภทสามัญนิติบุคคล   NO. รหัส รายชื่อ ตำแหน่ง ชื่อบริษัท โทร...

27-06-2559 Hits:4521 คณะกรรมการบริหารสมาคม RESAM - avatar RESAM

Read more

คณะกรรมการบริหาร ปี 56-57

คณะกรรมการบริหาร ปี 56-57

    ดร.ไพโรจน์  สุขจั่น นายกสมาคม ฯ ประจำปี 2554-2555 (นายกต่อตั้งปี 2548-ปัจจุบัน) ...

26-03-2556 Hits:7759 คณะกรรมการบริหารสมาคม RESAM - avatar RESAM

Read more

คณะกรรมการบริหารปี 54-55

คณะกรรมการบริหารปี 54-55

   ดร.ไพโรจน์  สุขจั่น นายกสมาคม ฯ ประจำปี 2554-2555 (นายกต่อตั้งปี 2548-ปัจจุบัน) ประธาน...

29-08-2554 Hits:9885 คณะกรรมการบริหารสมาคม RESAM - avatar RESAM

Read more

คณะกรรมการสมาคมฯปี50-51

คณะกรรมการสมาคมฯปี50-51

ดร.ไพโรจน์ สุขจั่น นายกก่อตั้งสมาคมฯ ประธานกลุ่ม / บริษัท บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ...

17-04-2552 Hits:10410 คณะกรรมการบริหารสมาคม RESAM - avatar RESAM

Read more

คณะกรรมการสมาคมฯปี52-53

คณะกรรมการสมาคมฯปี52-53

ดร.ไพโรจน์  สุขจั่น กรรมการที่ปรึกษา (นายกก่อตั้งสมาคม ปี 2548-2549)ประธานกรรมการบริหารกล...

02-02-2552 Hits:15153 คณะกรรมการบริหารสมาคม RESAM - avatar RESAM

Read more