คณะที่ปรึกษาสมาคมฯ 53


คุณขรรค์  ประจวบเหมาะ

กรรมการผู้จัดการ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 

รศ.นิพัทธ์  จิตรประสงค์

กรรมการ บริษัท ลลิล พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
  • ผู้อำนวยการโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • กรรมการสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
  • กรรมการสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งอาเซียน
  • อนุกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินแห่งชาติ
  • ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโทสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

รศ.มานพ  พงศทัต

อาจารย์ภาควิชาเคหะการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และเป็นที่รู้จักและนับถือในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ของไทยจนได้ฉายาว่า
“เสาหลักอสังหาริมทรัพย์” 

 

 ดร.ปริญ  ลักษิตานนท์

คณะบดี บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

มหาวิทยาลัยสยาม

 

ดร.พรชัย  มงคลวนิช


อธิการบดี
มหาวิทยาลัยสยาม
 

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน


อธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 

ดร.โสภณ  พรโชคชัย

  • ประธานมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย อันเป็นองค์กรสมาชิกของ FIABCI ซึ่งเป็นสมาคมอสังหาฯ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก    
  • ประธานกรรมการบริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส,
  • ผู้แทนประจำประเทศไทยของ IAAO   และกรรมการบริหาร สภาผู้ประเมินค่า ทรัพย์สินแห่งอาเซียน
 

ดร.ปกรณ์  ศังขวณิช


ประธานกรรมการ ในเครือโครงการบ้านคุณาลัย

 

คุณพรเทพ  ศรีนฤหล้า


ประธานกรรมการ
บริษัท ซินเกต จำกัด
 

คุณธวัชไชย  สุทธิกิจพิศาล


กรรมการผู้จัดการใหญ่
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
 

คุณชาติชาย  พยุหนาวีชัย


ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
 

คุณพัลลภ  กฤตยานวัช


ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

คุณสัมมา  คีตสิน


ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

คุณพงษ์ศักดิ์  ชิวชรัตน์


อดีตกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 

คุณนิตยา  พิเชษฐวณิชย์โชค


ประธานกรรมการ
NP International Real Estate &  Investment Group
 

 คุณบริสุทธิ์  กาสินพิลา


กรรมการผู้จัดการ
บริษัท  โฮมบายเออร์ไกด์  จำกัด
 

คุณปัญญา  สุขสมอรรถ


กรรมการผู้จัดการ
บริษัท  สื่อวัฏสาร  จำกัด
 

คุณสัญญา  อรุณนภา


บรรณาธิการข่าวอสังหาริมทรัพย์
บริษัท  สยามธุรกิจมีเดีย  จำกัด
 

คุณยุวา  ฮั่นเจริญ


กรรมการผู้จัดการ
บริษัท  มีดี อัพเกรด  จำกัด
 

คุณกวี  อุรัสยะนันท์


กรรมการบริหาร
บริษัท  สรรพสาร  จำกัด
 

คุณวิทยา  วิทยอำนวยคุณ


บรรณาธิการบริหาร
บริษัท  เส้นทางเศรษฐกิจ  จำกัด
 

คุณวีระพล  รักธรรม


กรรมการผู้จัดการ
บริษัท  พร็อพเพอร์ตี้ ทอล์ค  จำกัด

คณะกรรมบริหารสมาคม

สมศักดิ์ ชุติศิลป์

สมศักดิ์  ชุติศิลป์

ชื่อ-สกุล สมศักดิ์ ชุติศิลป์ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล ปริญญาโท บริหารธุรก...

02-06-2560 Hits:1415 คณะกรรมการบริหารสมาคม RESAM - avatar RESAM

Read more

รายชื่อสมาชิกประเภทวิสามัญบุคคลทั่วไป

NO. รหัส รายชื่อ ตำแหน่ง ชื่อบริษัท โทรศัพท์ โทรสาร สมาชิก 1 SM4802-0...

27-06-2559 Hits:2996 คณะกรรมการบริหารสมาคม RESAM - avatar RESAM

Read more

รายชื่อสมาชิกประเภทสามัญนิติบุคคล

รายชื่อสมาชิกประเภทสามัญนิติบุคคล   NO. รหัส รายชื่อ ตำแหน่ง ชื่อบริษัท โทร...

27-06-2559 Hits:4228 คณะกรรมการบริหารสมาคม RESAM - avatar RESAM

Read more

คณะกรรมการบริหาร ปี 56-57

คณะกรรมการบริหาร ปี 56-57

    ดร.ไพโรจน์  สุขจั่น นายกสมาคม ฯ ประจำปี 2554-2555 (นายกต่อตั้งปี 2548-ปัจจุบัน) ...

26-03-2556 Hits:7445 คณะกรรมการบริหารสมาคม RESAM - avatar RESAM

Read more

คณะกรรมการบริหารปี 54-55

คณะกรรมการบริหารปี 54-55

   ดร.ไพโรจน์  สุขจั่น นายกสมาคม ฯ ประจำปี 2554-2555 (นายกต่อตั้งปี 2548-ปัจจุบัน) ประธาน...

29-08-2554 Hits:9673 คณะกรรมการบริหารสมาคม RESAM - avatar RESAM

Read more

คณะกรรมการสมาคมฯปี50-51

คณะกรรมการสมาคมฯปี50-51

ดร.ไพโรจน์ สุขจั่น นายกก่อตั้งสมาคมฯ ประธานกลุ่ม / บริษัท บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ...

17-04-2552 Hits:10183 คณะกรรมการบริหารสมาคม RESAM - avatar RESAM

Read more

คณะกรรมการสมาคมฯปี52-53

คณะกรรมการสมาคมฯปี52-53

ดร.ไพโรจน์  สุขจั่น กรรมการที่ปรึกษา (นายกก่อตั้งสมาคม ปี 2548-2549)ประธานกรรมการบริหารกล...

02-02-2552 Hits:14937 คณะกรรมการบริหารสมาคม RESAM - avatar RESAM

Read more