Print this page

สาส์นจากคุณไพโรจน์ สุขจั่น


คุณไพโรจน์ สุขจั่น
นายกสมาคม การขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์
 
 
     เพียงไม่นาน ตั้งแต่เริ่มเข้าสู่สหัสวรรษใหม่ เหตุการณ์สำคัญหลากหลายเหตุการณ์ก็เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก และภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของไทยไม่น้อย เพราะปัจจุบันโลกกำลังจะถูกลดขนาดลงเรื่อยๆ จนมีลักษณะที่เรียกว่า โกลบอลวิลเลจ ( Global Village ) คือเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกอย่างรวดเร็วและรุนแรง การเปลี่ยนแปลงต่างๆ เหล่านี้ ถึงแม้ว่าเราจะไม่ต้องการเข้าไปเกี่ยวข้อง แต่เราก็ต้องถูกดึงเข้าไปในกระแสอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
 
    ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย เองก็เช่นกันก็ถูกแรงดึงดูดของเหตุการณ์ต่างๆ เข้าไปพันเกี่ยว ด้วยหลายๆ เหตุการณ์ อาทิ ผลกระทบจากคลื่นยักษ์ซึนามิ ผลกระทบจากราคาน้ำมันที่แพงขึ้น ฯลฯ และเมื่อย้อนหลังกลับไปดู ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นเสมือนวัฏจักรวงจรชีวิตของมวลมนุษยโลก เช่นกัน บางช่วงเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว จนเกิด Over Supply บ้านล้นตลาด และบางช่วงก็เกิดวิกฤตที่สถาบันการเงินงดปล่อยสินเชื่ออย่างกระทันหัน ทำให้ผู้ประกอบการรายเล็กรายใหญ่ ต้องหยุดกิจการลงอย่างฉับพลัน ทำให้เกิดความเสียหายอย่างคาดไม่ถึง ทางกระผมและทีมงานสมาคมฯ ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆ มากมาย จนรู้ได้ว่าการบริหารงานขายและการตลาดจะต้องทำให้ทันยุคทันสมัย เพราะกลยุทธ์การตลาดไม่มีวันหยุดนิ่ง กลยุทธ์การโฆษณาทางสื่อต่างๆ การสร้างจุดเด่นให้ตัวสินค้า กลยุทธ์งานขายเองก็มีการปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยเช่นกัน ด้วยผลและเหตุนี้ ทำให้เราได้เกิดแนวคิดในเรื่องที่ว่า จะทำอย่างไรให้อสังหาริมทรัพย์ไทยอยู่ไปตลอดรอดฝั่ง จุดนี้กระผมจึงคิดจัดตั้ง “สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์” ขึ้นเพื่อช่วยเหลือและให้ข้อมูลกับผู้ที่ทำงานอยู่ในแวดวงธุรกิจอสังหาริม ทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับการขาย และการตลาดอสังหาริมทรัพย์ และจะเน้นหนักไปทางเรื่องของการขายและการตลาด การฝึกอบรมสัมมนา เพื่อให้เป็นมืออาชีพทางด้านการขายและการตลาดโดยตรง โดยทางสมาคมฯ ได้มีเหล่าคณาจารย์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์หลากหลายท่านมาช่วยเป็นคณะที่ ปรึกษาของสมาคมฯ

    อนึ่ง แม้ทั้งหมดจะเพียงเป็นวัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคมฯ ที่เรากำหนดขึ้นตามความตั้งใจ แต่เราก็พร้อมที่จะดำเนินงานตามแผนงาน ให้สำเร็จและลุล่วงอย่างดีที่สุดมากเท่าที่จะทำได้ เพราะทางสมาคมของเราก็มีหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้ามาช่วยให้การสนับสนุน แต่ถึงอย่างไรก็ตามทางสมาคมฯ ก็ต้องขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกทุกท่านให้ช่วยสนับสนุน “สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์” ไว้ ณ ที่นี้ด้วย