RESAM

RESAM

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Website URL:

เปิดรับสมัคร thai properrty awards

วันอังคาร, 06 พฤษภาคม 2557 00:00 Published in ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดอบรม energy of Freedom

วันอังคาร, 06 พฤษภาคม 2557 00:00 Published in ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัคร CIPS

วันพฤหัสบดี, 19 กุมภาพันธ์ 2558 00:00 Published in ข่าวประชาสัมพันธ์

THAILAND CIPS 2015 


โครงการ Thailand CIPS 2015 งานเชื่อมความสัมพันธ์ธุรกิจอสังหาฯระดับนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตร
Certified International Property Specialist (CIPS) 2015

สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ( REAL ESTATE SALES & MARKETINGX) หรือ (RESAM) ร่วมกับ NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS (NAR) ซึ่งเป็นองค์กรใหญ่ ทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเทศสหรัฐอเมริกา มีสมาชิกมากกว่า 1.3 ล้านสมาชิก จาก 80 องค์กรอสังหาริมทรัพย์จากทั่วโลก ผนึกกำลังจัดงานเพื่อเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายงานขายอสังหาฯและการตลาด นานาชาติจากทุกส่วนของโลก เพื่อยกระดับตัวแทนขายในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานเพื่อต้อนรับ AEC ในปี 2015 และกฎหมายตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ไทยที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ ทั้งนี้โดยมีครอสฝึกอบรมหลักสูตร “Certified International Property Specialist (CIPS)” เพื่อแก้ปัญหาการที่ไม่มี Real Estate License ที่ต่างประเทศยอมรับและอนุญาตให้ขายอสังหาริมทรัพย์ ในต่างประเทศ แม้กระทั่งกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านที่มี Real Estate license ก็เข้ามาแข่งขันแบ่งกลุ่มตลาดลูกค้าในประเทศของเรา หลักสูตร CIPS จะช่วยแก้ปัญหาและยกระดับพื้นฐานความรู้ ที่จำเป็นสำหรับอาชีพนายหน้าและตัวแทนขาย รวมถึงจรรยาบรรณในอาชีพระดับสากล ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือครั้งที่ 2 แล้ว ที่สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ( REAL ESTATE SALES & MARKETINGX) หรือ (RESAM) ร่วมกับ NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS (NAR) ร่วมกันจัด หลักสูตร “Certified International Property Specialist (CIPS)” 2015 โดยความร่วมมือครั้งที่แล้วเกิดขึ้นในปี 2013 ซึ่งถือว่าประสพความสำเร็จเป็นอย่างดี ได้รับการตอบรับจากผู้ที่สนใจเข้าอบรมเป็นจำนวนมากถึง 57 ท่าน ทั้งคนไทย และชาวต่างประเทศ ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในบ้านเรา ตลอดจนเพื่อนบ้านใกล้เคียง เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ เป็นต้น โดยผู้ที่เข้าอบรมจะเป็นโบกเกอร์และตัวแทนนายหน้า ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดเช่น พัทยา ภูเก็ต และ เชียงใหม่

หลายๆท่านคงสงสัยว่า CIPS คืออะไร
CIPS คือการได้รับรองในความเป็นผู้เชี่ยวชาญตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ในระดับนานาชาติ ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมและสอบผ่านจะได้ยอมรับในอีกกว่า 60 ประเทศทั่วโลกในนามของบุคคลนั้นๆ เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีการรับรองเรื่องกฎหมายตัวแทนขายอสังหาฯ การยืนยันของความเป็นตัวแทนขายอสังหาฯที่ได้มาตรฐาน ทั้งคำถามข้อสงสัยจึงเกิดการผลักดันอยากให้มีการส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานของตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ในไทย

 

 

  • การป้องกันปัญหาที่เกิดจากผู้ประกอบการแอบแฝงที่อ้างตนเป็นตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ หรือผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และไม่สามารถให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
  • สำหรับตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์แบบอิสระ สามารถใช้มาตรฐานการผ่านหลักสูตร CIPS เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสถานภาพที่มีอยู่จริงเป็นตัวแทนขายมืออาชีพในระดับสากลหรือนานาชาติ ทำให้เกิดภาพลักษณ์ใหม่แก่กลุ่มลูกค้าโดยไม่ด้อยไปกว่ารูปแบบบริษัท
  • รู้สึกเบื่อกับตลาด ผู้ซื้ออสังหาฯในปัจจุบันที่มีการแข่งขันในตลาดสูงขึ้นทุกวัน มีความต้องการก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จมากยิ่งขึ้นในกลุ่มตลาดใหญ่ต่างประเทศที่เรียกกันว่า “Go inter”
  • ต้องการไปออกบูธโปรโมทงานอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศแต่ไม่มี Real Estate License ที่ต่างประเทศยอมรับและอนุญาตให้ขายอสังหาฯ 
  •  ตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยที่โดนกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังแข่งขันและแบ่งสัดส่วนกลุ่มผู้ซื้อรวมทั้งนักลงทุน เกิดจากสาเหตุใด เพราะอสังหาริมทรัพย์ไทยไม่มีมาตรฐานของตัวแทนขายอย่างต่างประเทศ CIPS Course จะช่วยกระดับพื้นฐานความรู้ การศึกษา อาชีพและธุรกิจอสังหาฯให้เพิ่มขึ้นในระดับสูงขึ้น เพื่อพัฒนาต่อไป
  •  การสร้างงานขายให้ได้มาตรฐานเพื่อต้อนรับ AEC ปี 2015 และกฎหมายตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ไทยที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้

ดังนั้นทางสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ (RESAM) ได้เห็นพ้องต้องกันกับ NAR ในการจัดงาน Thailand CIPS 2015 หลักสูตร “Certified International Property Specialist (CIPS)” ขึ้นอีกครั้ง เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและยกมาตรฐานวิชาชีพ นายหน้าและตัวแทนใน ประเทศไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ในระดับนานาชาติ ซึ่งการอบรม หลักสูตรนี้จะ ใช้เวลา 5 วัน เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ สอนโดยวิทยากรจาก NAR โดยตรง ตั้งแต่วันที่ 4 - 8 กุมภาพันธ์ 2558 ที่โรงแรม Le Meridien Bangkok Hotel ถนนสุรวงศ์ บางรัก กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 8.30-17.30 น. และวันสุดท้ายของหลักสูตร จะเป็นงานพบปะสังสรรค์ของกลุ่มธุรกิจอสังหาฯ ร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำพร้อมฉลองการจบหลักสูตร CIPS 2015 นอกจากนี้ทางสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ (RESAM) ยังจัดพื้นที่แสดงโครงการอสังหาฯและการนำเสนอข้อมูลอสังหาฯให้แก่ผู้เข้าร่วมงานหรือเป็น Expo และ business function ย่อยๆ โดยในงานผู้เข้าร่วมหลักคือกลุ่มตัวแทนขายอสังหาฯไทยและต่างชาติที่เรา

 

 

*****************************************************************************************************************************

เรียกว่า property agent/ broker/ realtor ทั่วประเทศไทยและที่สมัครเข้าร่วมจากต่างประเทศ 10-15% จากประเทศในเอเชียและยุโรป กลุ่มผู้ประกอบการระดับเจ้าของ/ ผู้พัฒนาโครงการอสังหาฯหรือ Developer ในประเทศไทย รวมทั้งกลุ่มผู้ที่สนใจที่เป็นระดับเจ้าของในการประกอบอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาฯ

ทางสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ (RESAM) ได้เริ่มประชาสัมพันธ์ หลักสูตร “Certified International Property Specialist (CIPS)”2015 กับกลุ่มสมาคมอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ และกลุ่มผู้ประกอบการระดับเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศ ทั้ง พัทยา และ สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ชายฝั่งตะวันออก REBA-ES (Real Estate Broker Association Eastern Seaboard) และ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต P-REA (Phuket Real Estate Association) รวมทั้งสถาบันการฝึกอบรมหลักสูตรอสังหาฯต่างๆ หรือแม้กระทั่งบริษัทหรือกลุ่มตัวแทนขายอสังหาฯใหม่ๆ ทางสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ (RESAM) มีความมั่นใจว่า จะมีผู้ให้ความสนใจตอบรับเข้าร่วมโครงการ Thailand CIPS 2015 ไม่ต่ำกว่า 100 ท่านทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เฉพาะ ผู้ที่เข้าร่วมที่เป็นคนไทยและไม่เก่งภาษาอังกฤษ ทางสมาคมฯได้ให้การสนับสนุนโดยทางสมาคมฯได้จัดเตรียมล่ามแปลพร้อมหูฟัง บริการทุกท่าน หลักสูตร CIPS 2015 ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเพราะเหมือนกับคุณมาเข้าร่วมกิจกรรมและมีเพื่อนในการอบรมคอยสนับสนุนและช่วยเหลือในระหว่างการอบรม เราเน้นด้านความสัมพันธ์ในธุรกิจอสังหาฯ มากกว่า

สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Thailand CIPS 2015 สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ผู้เข้าอบรมที่เป็นคนไทย ติดต่อสมัครได้ที่

  • 0864664669 คุณ นัท สมาคม e-mail : resam@ resam.or.th

 

 

 ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

วันอังคาร, 06 พฤษภาคม 2557 00:00 Published in ข่าวกิจกรรม

“สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์”  ได้กำหนดให้มีการจัดงาน    “ประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2557”  ขึ้นเพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงาน   และงบดุลของสมาคมฯ ในรอบปี 2556   ที่ผ่านมา    ตลอดจนทิศทางในการบริหารกิจการของสมาคมฯ ประจำปี 2557  

 

 

 

NO. รหัส รายชื่อ ตำแหน่ง ชื่อบริษัท โทรศัพท์ โทรสาร
สมาชิก
1 SM4801-001 ดร. ไพโรจน์  สุขจั่น ประธานกรรมการบริหาร บจก. บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้  02-925-2556-60 02-925-3978
2 SM4801-003 คุณ ศิริพรรณ  เจนวาณิชย์ กรรมการผู้จัดการ บจก. ธรี-คิว พร็อพเพอร์ตี้   02-634-4344 02-236-1443
3 SM4801-005 คุณ ณรงค์ชัย  คุณปลื้ม กรรมการผู้จัดการ บจก. บางแสนมหานคร พร็อพเพอร์ตี้  038-395-001-9 038-395-010
4 SM4801-006 คุณ ภัทราภรณ์  จรูญโรจน์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บจก. ภัทร พร็อพเพอร์ตี้ มาร์เก็ต 02-885-9480 02-885-9311
5 SM4801-008 คุณ สมศักดิ์  ชุติศิลป์ กรรมการผู้จัดการ บจก. บี.ซี.พี. เฮ้าส์ซิ่ง  02-579-3388  02-579-8077
6 SM4801-011 คุณ อภิชาติ  ปภาณภูวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บจก. โปรเฟสชั่นแนลส์ เอเชีย เน็ทเวิร์ค 02-651-9972-3 02-651-9974
7 SM4801-012 คุณ กิตติศักดิ์  จรัสแสงจิระโชติ กรรมการผู้จัดการ บจก. เอ็กซ์คลูซีฟ เรียลตี้  02-322-0070 02-322-0137
8 SM4801-013 คุณ พวงเพ็ญ  สุมิพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บจก. เดอะ แวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ส 02-717-0808  02-717-0800
9 SM4801-015 คุณ ชัชวาลย์   ปรีดาวิภาต ประธานกรรมการบริหาร  บมจ. ธนาพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์  02-294-2411 02-284-2158
10 SM4801-016 คุณ บุรินทร์  ลาดล่าย ผู้อำนวยการกองโฆษณา บจก. ฐานเศรษฐกิจ 02-973-3888 02-973-5264
11 SM4801-017 คุณ สรินทร์ลดา  ตันติสุข กรรมการผู้จัดการ บจก.ธนลภภ์ 02-736-1881 02-736-1889
12 SM4801-018 คุณ อรุณี  เทียมหงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก.เอ็ม ซี เอ แอดเวอร์ไทซิ่ง 02-862-3333 02-862-2532
13 SM4801-019 คุณ ประภัสสร กรุดอินทร์ ผู้จัดการแผนกขายโฆษณา  บจก. มีดี อัพเกรด  02-805-6090 02-805-6027
14 SM4801-020 คุณ จุฑาธิป  พรหมมงคลกุล ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา บจก. สยามธุรกิจมีเดีย 02-938-1555 02-938-1777
15 SM4801-023 คุณ ระวินันท์  วงษ์ศรีกิตติกูล รองกรรมการ บจก. โฮมมาร์เก็ต อินเตอร์เนชั่นแนล 02-464-3461-7 02-464-3463
16 SM4801-024 คุณ ภิญโญ  คีรินทร์สกุณา กรรมการผู้จัดการ บจก. โปรเฟสชั่นแนลส์ แลนด์ แอนด์ แฟคโทรี่ 034-849-331 034-849-330
17 SM4801-026 คุณ แสงเพ็ญ  ซุง กรรมการผู้จัดการ บจก. ซัน พร็อพเพอร์ตี้ คอนเซาแทนท์  02-390-1140-2 02-392-0270
18 SM4801-027 คุณ สมจิต  พรหมเพศ กรรมการผู้จัดการ บจก. นครทอง พร็อพเพอร์ตี้ 02-945-6363 02-945-6464
19 SM4801-035 คุณ ปรีชา  ศุภปีติพร กรรมการผู้จัดการ บจก. แอคคิวเรียลตี้  02-285-4645 02-285-4644
20 SM4801-036 คุณ วรพงศ์  เลอสิทธิศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก. แอล.พี.ดี. เรียลเอสเตท 02-964-7700-1 02-964-7702
21 SM4801-037 คุณ อภิชาติ  เพชรสุริยา กรรมการผู้จัดการ บจก. เอ.พี.เค. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ 02-926-3324 02-925-3323
22 SM4801-037-1 คุณ กิฏิวัฒน์ ไชยหาญ กรรมการผู้จัดการ A.P.K.PROPERTY CO.,LTD. 02-926-3324 02-926-3323
23 SM4801-038 คุณ กิตติพล  ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บมจ. สัมมากร 02-255-5740 02-255-2806
24 SM4801-039 คุณ สมาน  ลิ่มทองแท่ง ประธานกรรมการบริหาร บจก. ซื่อตรง กรุ๊ป 02-921-7693 02-595-1015
25 SM4801-040 คุณ เฉลียว  สวัสดี กรรมการผู้จัดการ บจก. เฉลียว ค้าวัสดุก่อสร้าง  02-990-2448-9 02-990-2730-31
26 SM4801-051 คุณ ชนิศา  เวชยาศรมพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ บจก. บีที สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้  02-925-2556-60 02-925-3199
27 SM4801-052 คุณ อิสระ  บุญยัง กรรมการผู้จัดการ บจก. กานดา พร็อพเพอร์ตี้ 034-458-413 034-458-414
28 SM4801-058 คุณ ชนิตา  พัชรกุลสุข กรรมการผู้จัดการ บจก.ซีทีวี พร็อพเพอร์ตี้ แอนท์ เรียลเอสเทรด 02-643-8568  
29 SM4801-060 คุณ วิศิษฐ์  คุณาทรกุล ประธานและกรรมการผู้จัดการ บจก. เรียลตี้ เวิลด์ อัลไลแอนซ์ 02-818-0022ต่อ502 02-818-0066
30 SM4801-061 คุณ วุฒิกร  สท้านอาจ กรรมการผู้จัดการ บจก. หัวหินไทย พร็อพเพอร์ตี้ 032-512-522 032-516-6475
31 SM4801-064 คุณ ทัพพวัฒน์  อติพิศาลกุล ผู้จัดการแผนกการตลาด บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป 02-886-4888 02-886-4878
32 SM4801-069 คุณ แอน  มุ้ยศาสตรา กรรมการผู้จัดการ บจก. โฮมไทยทูเดย์ 02-530-9414-5 02-530-9415
33 SM4801-070 คุณ วราพงษ์  อำนวยทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บจก. เอก-วรา พับลิค รีเรชั่นส์  02-454-7813 02-454-7813
34 SM4801-072 คุณ วุฒิชัย  เผอิญโชค กรรมการผู้จัดการ บจก. สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ 02-444-3560-3 กด 7 02-444-3716
35 SM4801-074 คุณ นุชนารถ  รัตนสุวรรณชาติ กรรมการผู้จัดการ บจก. บางกอก เดค-คอน  02-925-5777 02-925-5778
36 SM4801-077 คุณ ปยุธ  จำปาปน ผช.กก.ผจก. ฝ่ายวางแผนธุรกิจและการตลาด บจก. เปรมสิริ  02-941-5000 02-941-5937-8
37 SM4801-079 คุณ สุนันทา  ตั้งไชยวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บจก. รามคำแหงเฮ้าส์ซิ่ง 02-917-4056-6 02-917-4057
38 SM4801-080 คุณ ยง กก ออน  (จอห์น ยัง) ประธานกรรมการ บจก. จอห์น ยัง 02-662-2100-3 02-662-3891
39 SM4801-084 คุณ สุวิมล  พันธุ์สุริยานนท์ ผู้บริหารฝ่ายการตลาด และประกันกลุ่มและตลาดพิเศษ บจก. เมืองไทย ประกันชีวิต 02-290-2160 02-274-9370
40 SM4801-087 คุณ วธัญดี  พันธ์ศรีมังกร กรรมการผู้จัดการ บจก. พี.เอ็ม. กรุ๊ป เรียลเอสเตท 038-240-178-9 038-704-911
41 SM4801-093 คุณ วิโรจน์  ตั้งเจตนาพร กรรมการ บจก. พร็อพแม็กซ์ 02-636-8662-3 02-233-6373
42 SM4801-098 คุณ วินัย ปิยะชัย ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและการตลาด บจก.โกมลพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 081-496-9346 02-882-2318
43 SM4801-109 คุณ กอบชัย  จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา 02-667-5555 02-667-5511
44 SM4801-101 คุณ วีระชัย  วิวัฒนวานิชกุล กรรมการผู้จัดการ บจก. รุ่งเรือง เรียล พร็อพเพอร์ตี้ 02-530-7961 02-530-7962
45 SM4801-131 คุณ สาธินี  พิศาลคุณากิจ กรรมการผู้จัดการ บจก. บางกอกเพลซ 02-267-5782 02-267-5783
46 SM4801-124 คุณ ปสันน  สวัสดิ์บุรี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.เนาวรัตน์ พัฒนาการ 02-653-9333 02-653-7440-1
47 SM4801-141 คุณ วรรณฤทัย แสงเลิศศิลปชัย  Marketing Manager บมจ.ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์  02-319-0833 02-319-0858
48 SM4801-142 คุณ รัตนากร ถีระวงษ์  Assistant Marketing Manager Bangkok Metro Network Co., Ltd. 02-690-8522-23ต่อ227 02-275-4314
49 SM4801-143 คุณ ธนิตพงศ์ ตัณฑะไชยศานต์  เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บจก.คอนเทนเนอร์พลาส‎ 02-817-6851 02-817-6851
50 SM4801-145 คุณ ภารดี พิทยาพละ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บจก.เค.จี.เทรดดิ้ง (ประเทศไทย)  081-806-1607 02-951-5535-6
51 SM4801-149 คุณ จิราพร บริบาลบุรีภัณฑ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก.แปลนเอสเตท‎ 02-260-6100 ต่อ 7700 02-260-6055
52 SM4801-153 คุณ ณัฐจิตา พุ่มเงิน  ผู้จัดการ บจก.เอ็ม แอนด์ เอ็น ทูเก็ตเตอร์‎ (WINNER ESTATE) 02-683-1993-5 02-683-1996
53 SM4801-162 คุณ อลงกต บุญมาสุข  Vice President  ธ.กสิกรไทย‎ 02-275-3334-8 02-277-8435
54 SM4801-168 คุณ โสมพัฒน์    ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บจก.ทีซีซี แคปปิตอล แลนด์  02-344-6666 02-344-6677
55 SM4801-167 คุณ สุภาพ  เวด กรรมการบริษัท บจก.พรีเมียร์โฮม เรียลเอสเตท 02-344-6666 ต่อ 3008 02-344-6677 ต่อ 3008
56 SM4801-170 คุณ นัฎวรรณ  อุ่นฤดีกมล กรรมการผู้จัดการ บจก. ทริปเปิ้ล โอ แมนเนจเม้นท์  02-194-8548  -
57 SM4801-171 คุณ ศุภฌา  ธนัญญาณ์ ผู้จัดการฝ่ายขาย บจก.ศุภฌา เรียลเอสเตท 034-620-276 034-620-276
58 SM4801-173 คุณ วัชรกัณย์  ทรัพย์เจริญ เลขานุการ บจก. ศาสตร์ศิลา พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ลอว์ 02-616-1228-9 02-616-1228
59 SM4801-174 คุณ ประภาภรณ์  มหชาญชวลิต ผู้จัดการฝ่ายบัญชี Picito  Co., Ltd. 02-887-4761-3 02-887-4764
60 SM4801-175 คุณ กิตติภัค  พัฒนะภิญโญ เจ้าหน้าที่ บจก. แอดวานซ์ เว็ป เซอร์วิส - 02-540-7687
61 SM4801-178 คุณ อัมรินทร์  ชนินทร์วงศ์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่าย บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 02-273-1500 02-2731576
62 SM4801-179 คุณ วิทวัส ชินบารมี กรรมการผู้จัดการ บจก.นิธ คาร์  02-379-4422 02-379-4606
63 SM4801-180 คุณ เนติกรณ์ ชูเจริญ กรรมการผู้จัดการ บจก.ชูกิจลีสซิ่ง 074-606-888 074-606-888
64 SM4801-181 คุณ พลวันต์  จิรพิทยาสกุล เจ้าของกิจการ บจก.วันต์เจริญอิเล็คทริค 089-111-1568  
65 SM4801-182 คุณ อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ ประธานกรรมการ บจก.ริชี่เพลซ 02-886-1816-7 02-886-1060
66 SM4801-183 คุณ เกษมศักดิ์ เตชะวิรัชธน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก.มหากิจสตีล‎ 089-491-4299 02-277-8435
67 SM4801-184 คุณ ชลอ นาคลับ กรรมการผู้จัดการ CHALINA BRITISH Co.,Ltd 085-437-1045  
68 SM4801-186 คุณ ภูรินทร์  กฤษณะวานิช   บมจ.อั่งเปา แอสเสท  02-714-4555 02-714-3545
69 SM4801-187 คุณ สิงขร  จิรวงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บจก.บริหารสินทรัพย์  กรุงเทพพาณิชย์ 02-714-3545 02-266-3372
70 SM4801-188 คุณ สุรพล  กอวรกุล ประธานกรรมการ บจก.อินฟินิท เรียล เอสเตท 089-333-6999 02-693-3533-7#156
71 SM4801-189 คุณ มยุรี  สุวรรณชีพ ประธานกรรมการ บจก.เอ็ม ซี เอ แอดเวอร์ไทซิ่ง 081-880-8099 02-907-8667
72 SM4801-190 คุณ มานะ  จิระนภากุล กรรมการผู้จัดการ บจก.น้อมบุญ 02-395-1279 02-395-1276
73 SM4801-191 คุณ อุดม  เลาหพจนารถ กรรมการผู้จัดการ บจก.ช.การช่าง วอช แอนด์ จิวเวลรี่ 081-634-5797 02-391-1814
74 SM4801-192 คุณ ณัฐวัฒน์  รัตน์พิชิต กรรมการผู้จัดการ บริษัท คลิก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 081-820-2324 02-962-0077
75 SM4801-193 คุณ บัณฑิต สุภัทรศักดา ผู้จัดการ บจก.บีแอล ยูนิตี้ 02-898-7240-1 02-898-7245
76 SM4801-194 คุณ โสพิศช์  เพชรคง กรรมการผู้จัดการ บจก.โซป้า คอนซัลแท็นท์ 086-517-9953 02-553-2056
77 SM4801-195 คุณ ชารีรัตน์  ราชคม ผู้อำนวยการ บจก.แลนด์  แอนด์  เฮ้าส์  ไทยโบรคเกอร์  086-517-9953 02-559-2056
78 SM4801-196 คุณ นพดล  ทวีทำนุสิน ผู้จัดการทั่วไป บจก. นีโอธานี 081-921-7899 02-971-5579
79 SM4801-197 คุณ Mr.Robert Clark Reynolds Director Krabi Consultants Co.,Ltd 081-370-3088 075-695-083
80 SM4801-198 คุณ สุวรรณี  ลีลากะสิงห์ กรรมการผู้จัดการ บจก. เบญญาภา พร็อพเพอร์ตี้  081-118-9336 02-423-3390-6
81 SM4801-199 คุณ เพ็ญจันทร์  ล้อจักรชัย รองกรรมการผู้จัดการ บจก. เค.ยู.เอ็น กรุ๊ป   02-948-2020-3 02-948-2025
82 SM4801-200 คุณ นพดล  แสงวัฒนจินดา กรรมการผู้จัดการ บจก. B.M. LAND AND HOUSE  081-854-4340 02-734-2190
83 SM4801-201 คุณ โสภารัตน์  เซเรบราโคว่า กรรมการบริหารบริษัท บจก. เซเรบ(ภูเก็ต) 088-626-1286  
84 SM4801-202 คุณ ธนดล  รุ่งแสง รองประธาน MP MEC CO.,LTD 081-28-9406 02-383-8871
85 SM4801-204 คุณ ธิติมา  ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชอร์รี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 086-316-6865 02-450-0007
86 SM4801-205 คุณ รมยกร  สุวิสุทฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แพน โฟ จำกัด 081-820-6812 02-955-5492-3
87 SM4801-207 Mr. Rainer Heinzmann   Managing Director/ Global Solidor Enterprise Co. Ltd 6638427364-5  
88 SM4801-208 Mr. Paul  James Eddershaw    Sale Manager/ Town Country Property Co.Ltd 6638374136  
89 SM4801-209 Ms. Thanyamai(Thanya) Totharong   Founder President/Arise Asia  6638075610  
90 SM4801-210 Mrs. June  Bernard   CEO/Powerhouse Deveropment Co.,Ltd. 6638059635  
91 SM4801-211 Mr. Robert  Watson   Managing Director/Five Star villas And Condominiums Co.Ltd. 66819388391  
92 SM4801-212 Ms. Kankani T.G.I. De Silva   BENCHMARK ASIA PROPERTY CO.,LTD. 6638710926  
93 SM4801-213 Mr. Mark  Welch   Managing Director /One Stop Real Estate Group Co.Ltd. 6638710699  
94 SM4801-214 Mr. Markus  Probst   Managing Director/ACI Enterprise Co.Ltd. 6638416060  
95 SM4801-215 Mr. Heiner Moessing   Diplom Kaufmann/Siam Properties Co.,Ltd. 6638415490  
96 SM4801-216 Ms. Wanitchaya  Bolton   Alan Bolton Property Consultings Co.,Ltd 6638416728  
97 SM4801-217 Mr. Marina Timyacheva   CO-OWNER/MAKIN BROTHERS CO.,LTD. 66824518804  
98 SM4801-218 Ms. Khanitha  Jarukirati   MANAGING DIRECTOR/KIRATI PROPERTIES CO.,LTD. 084-645-9899  
99 SM4801-219 Mr. Oleksandr   Minak   Real Estate Club Thailand Co.Ltd. 6638415050  
100 SM4801-220 คุณ ณัฐชานันท์  จันทรานุวัฒน์   บริษัท โฮมลีฟวิ่งแบงคอก จำกัด 02-258-9286  
100 SM4801-221 คุณ รัสรินทร์  ภาสวรไพบูลย์   Goodwill Estate Co., Ltd 6638415050  

 

  • เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่