RESAM

RESAM

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Website URL:
 

เก็บตกคุณวิศิษฐ์ คุณาทรกุล  ที่ปรึกษาสมาคม/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรียลตี้เวิลด์ จำักัด มอบน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ค่ะ
 

 

ทางสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์  ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์   โดยการประสานงานของ ดร.ไพโรจน์  สุขจั่น นายกสมาคมฯ 

บริจาคน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2554 ในเขตจังหวัดนนทบุรี

 

กิจกรรมช่วงน้ำท่วมจ้า 

 

คุณอรุณี  เทียมหงษ์  กรรมการฝ่ายบริหาร ประสานงานกับ สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มอบน้ำดื่มสำหรับผู้ประสบอุทกภัย จำนวน  1 คันรถ 

คุณปรีชา ศุภปิติพร  กรรมการฝ่ายวิชาการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอคคิว เรียลตี้ จำกัด 

มอบถุงยังชีพ และน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ด้วยตนเอง 

คุณปรีชา ศุภปิติพร  กรรมการฝ่ายวิชาการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอคคิว เรียลตี้ จำกัด 

มอบถุงยังชีพ และน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ด้วยตนเอง 

 

คุณปรีชา ศุภปิติพร  กรรมการฝ่ายวิชาการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอคคิว เรียลตี้ จำกัด 

มอบถุงยังชีพ และน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ด้วยตนเอง 

 

สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ได้จัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลการกุศลขึ้น เพื่อหารายได้ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม  

“ RESAM รวมใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2554 ณ. สนามฟุตบอลแฮปปี้คอนโด รัชดา 18  เวลา 12.00 น. -18.30 น.

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานในกิจกรรมครั้งนี้  สามารถส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันได้ หรือร่วมเป็นสปอนเซอร์   ร่วมบริจาคสิ่งของต่าง ๆ  ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม  สามารถโอนเงินผ่านธนาคารได้ที่

 

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนรัตนาธิเบศร์ 
 • ชื่อบัญชี สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ประเภทออมทรัพย์
 • เลขที่บัญชี 348-2-21652-6 (รายได้ทั้งหมดช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม)

 

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์
คุณนุจรี , คุณนุสรา โทร.02-925-4571 , 081-721-4871
โทรสาร 02-925-4573 email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นโยบายและแผนงานสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์

ฝ่ายบริหาร (อุปนายก  :  คุณภัทราภรณ์  จรูญโรจน์ ณ อยุธยา)

 1. จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ประมาณเดือน มีนาคม – เมษายน
 2. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม 2 ครั้ง/เดือน
 3. จัดประชุมสมาชิกสมาคม และประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี ประมาณเดือน มีนาคม- เมษายน
 4. จัดทำงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนและประจำปี เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการทราบเกี่ยวกับด้านการเงินและเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี


ฝ่ายวิชาการ (อุปนายก : คุณณัฐจิตา  พุ่มเงิน)

 1. จัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ทางด้านการขายและการตลาด โดยร่วมกับ RE-CU Management โดยจัดปีละประมาณ 2-3 หลักสูตร
 2. จัดสัมมนาเชิงวิชาการ เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกในหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์
 3. จัดสัมมนาใหญ่ประจำปีทุกปี
 4. ร่วมกับสถาบันต่าง ๆ ในการจัดหลักสูตรที่เกี่ยวกับการขายและการตลาด


ฝ่ายการตลาด ต่างประเทศ(อุปนายก : คุณเคลย์ตัน เวด)

 1. เผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคม โดยการจัดกิจกรรม,จัดงานแถลงข่าว เพื่อให้สมาคมฯเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป
 2. ทำแผนการตลาด เพื่อเพิ่มจำนวนสมาชิกสมาคมฯ
 3. ร่วมมือกับสมาคม / สถาบันอื่น ในการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้เข้าสมาคม เช่น จัดงานมหกรรม เป็นต้น
 4. จัดกิจกรรมการกุศล เพื่อให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์เพื่อสังคม เช่น บริจาคอุปกรณ์การเรียน , ปลูกต้นไม้ , โบว์ลิ่งการกุศล , กอล์ฟการกุศล เป็นต้น
 5. จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิก, กรรมการ และที่ปรึกษา ฯลฯ

 

ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ (อุปนายก : คุณสิงขร  จิรวงศ์สวัสดิ์)

 1. จัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสมาคม เช่น การจัดแรลลี่ , การจัดแข่งขันกีฬา
 2. จัดกิจกรรมร่วมกับสมาชิกสมาคม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สมาคมให้เป็นที่รู้จัก และหารายได้เข้าสมาคมอีกทางหนึ่ง
 3. รับจัดกิจกรรมให้กับสมาชิกสมาคม โดยคิดค่าใช้จ่ายในราคาพิเศษ เช่น ทำแผนประชาสัมพันธ์การตลาด การจัดบู๊ธ

 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (อุปนายก : คุณสรินทร์ลดา  ตันติสุข)

 1. เขียนข่าวประชาสัมพันธ์นายกสมาคม/กรรมการบริหารสมาคม เพื่อให้สมาคมเป็นที่รู้จัก
 2. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารของสมาคมให้เป็นที่รู้จักทั้งกับสมาชิกและผู้สนใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 3. ร่วมมือกับฝ่ายต่างๆของสมาคม เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมงานด้านต่างให้สำเร็จลุล่วงและเป็นที่รู้จักทั่วไป
 4. เขียนข่าวประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆของสมาคม
 5. จัดทำ Art-work งานโฆษณา และป้าย Banner  ต่างๆของสมาคม
 6. Update ข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสมาคม เพื่อนำเสนอนายกสมาคม

ศาสตราภิชาน รศ.มานพ พงศทัต
อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำภาควิชาเคหะการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และเป็นที่รู้จักและนับถือในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ของไทยจนได้ฉายาว่า “เสาหลักอสังหาริมทรัพย์”
  คุณวรวิทย์  ชัยลิมปมนตรี 
กรรมการผู้จัดการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 คุณพัลลภ  กฤตยานวัช
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 คุณสัมมา  คีตสิน
ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  รศ.นิพัทธ์  จิตรประสงค์
ที่ปรึกษาโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
คณะพาณิชย์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 •     กรรมการสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 •     กรรมการสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งอาเซียน
 •     อนุกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินแห่งชาติ
 •     ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโทสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม
  คุณสุเมธ มณีวัฒนา
กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
 ดร.ปริญ  ลักษิตามาศ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสยาม

  ดร.พรชัย  มงคลวนิช
อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม
  ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  
ดร.โสภณ  พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด
ประธานมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย อันเป็นองค์กรสมาชิกของ FIABCI ซึ่ง
เป็นสมาคมอสังหาฯ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
•    ผู้แทนประจำประเทศไทยของ IAAO   และกรรมการบริหาร สภาผู้ประเมินค่า ทรัพย์สินแห่งอาเซียน
  ดร.โชติรัส ชวนิชย์
อธิการบดี  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย

  คุณธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

  คุณชาติชาย  พยุหนาวีชัย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

  คุณยงยุทธ ฟูพงศ์ศิริพันธ์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   บริษัท  อาร์ เค มีเดีย โฮลดิ้ง   จำกัด (มหาชน)
  รศ.เยาวมาลย์ เมธาภิรักษ์
ผู้อำนวยการโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE)
คณะพาณิชย์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  คุณโสฬส   สาครวิศว
กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  คุณเดชา เดชนที
กรรมการและปฏิคม สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  คุณนิตยา  พิเชษฐวณิชย์โชค
ประธานกรรมการ
NP International Real Estate &  Investment Group
  คุณบริสุทธิ์  กาสินพิลา
กรรมการผู้จัดการ   บริษัท โฮมบายเออร์ไกด์  จำกัด
  คุณกวี  อุรัสยะนันท์
กรรมการบริหาร
บริษัท  สรรพสาร  จำกัด
  คุณวีระพล รักธรรม
กรรมการผู้จัดการ                                                
บริษัท  พร็อพเพอร์ตี้ ทอล์ค   จำกัด
  คุณนพดล  แสงวัฒนจินดา
กรรมการผู้จัดการ                                                
บริษัท  บี เอ็ม แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด
  คุณภากร ยังแจ่ม
บรรณาธิการบริหาร                                                  
บริษัท สยามธุรกิจ มีเดีย จำกัด
  คุณบุญธรรม พิกุลศรี
ประธานบริหาร เจ้าของบรรณาธิการ
บริษัท อะโกรมีเดีย จำกัด
  คุณวุฒิชัย ศรีวุฒิชาญ
ประธานและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ฐานเศรษฐกิจ จำกัด
  อ. ดร.เชี่ยว ชอบช่วย
- สถาปนิกออกแบบและอดีตอาจารย์ระดับ 8 ภาควิชาสถาปัตย
กรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 - ผู้ดำเนินรายการและวิทยากรรายการ "คนรักบ้าน"
ทางสถานีโทรทัศน์ไททีวี 1 เนชั่น (ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00-11.00 น.)
 - ผู้ดำเนินรายการและวิทยากรรายการ "บ้านไม่บาน กับ อ.เชี่ยว"
ทางสถานีโทรทัศน์ไททีวี 2 เนชั่น (จ-ศ.เวลา 21.00-22.00 น.)

บ้านไม่บาน
  ดร.มิชิตา จำปาเทศ รอดสุทธิ
THE BOSS

ข่าวสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์


   

เมื่อวันที่ 29 – 30 กรกฏาคม ที่ผ่านมา ทางสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ โดย ดร.ไพโรจน์ สุขจั่น นายกสมาคมฯ ได้จัด “สัมมนาสัญจร” เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและเตรียมแผนงานประจำปี 2555 โดยมี อุปนายกสมาคมฯ และ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมสัมมนาโดยพร้อมเพรียง ณ บ้านผาสวรรค์ รีสอร์ท อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี


                                         ดร.ไพโรจน์ สุขจั่น

 

                                       บรรยากาศการประชุม

                                    ทีมงาน

 

หลังประชุมเสร็จเดินชมสวนภายในรีสอร์ท

 

ผลงานของเราเก็บกันเองจ้า

 

 

 

 

 ขอบคุณสถานที่ บ้านผาสวรรค์ รีสอร์ท อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

 

 

 ดร.ไพโรจน์  สุขจั่น

นายกสมาคม ฯ ประจำปี 2554-2555 (นายกต่อตั้งปี 2548-ปัจจุบัน)

ประธานกรรมการบริหาร  กลุ่ม บริษัท บัวทองพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

 

 คุณอภิชาต  ปภาณภูวงศ์

กรรมการที่ปรึกษา (อดีตนายกสมาคม ฯ ประจำปี 50-51)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเฟสชั่นแนลส์ เอเชีย เน็ทเวิร์ค จำกัด

 คุณวิศิษฐ์ คุณาทรกุล

 คุณวิศิษฐ์  คุณาทรกุล

กรรมการที่ปรึกษา (อดีตนายกสมาคม ฯ ประจำปี 52-53)

ประธานและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เรียลตี้เวิลด์ อัลไลแอนซ์ จำกัด

 

 คุณศิริพรรณ  เจนวาณิชย์

กรรมการที่ปรึกษา (อดีตอุปนายกฝ่ายบริหารและวิชาการ)

กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ธรี-คิว พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด

 

 คุณภัทราภรณ์  จรูญโรจน์ ณ อยุธยา

เลขาธิการ

กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ภัทร พร็อพเพอร์ตี้ มาร์เก็ต จำกัด

 

 ดร.อาภา  อรรถบูรณ์วงศ์

อุปนายกฝ่ายบริหาร

ประธานกรรมการ บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด

 

 คุณสมศักดิ์  ชุติศิลป์

อุปนายกฝ่ายวิชาการ

กรรมการผู้จัดการ  บริษัท บี.ซี.พี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด  

 

 คุณสุรพล  กอวรกุล

อุปนายกฝ่ายการคลาด

ประธานกรรมการ  บริษัท อินฟินิท เรียลเอสเตท จำกัด

 

 คุณวินัย ปิยะชัย

อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและการตลาด  บริษัท โกมล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

 

 คุณชนิศา  เวชยาศรมพิทักษ์

อุปนายกฝ่ายประชาสัมพันธ์

กรรมการผู้จัดการ  บริษัท บีที สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

 

 คุณอรุณี  เทียมหงษ์

กรรมการฝ่ายบริหาร

รองกรรมการผู้จัดการ   บริษัท เอ็ม ซี เอ แอดเวอร์ไทซิ่ง กรุ๊ป จำกัด

 

 คุณปรีชา  ศุภปีติพร

กรรมการฝ่ายบริหาร

กรรมการผู้จัดการ   บริษัท แอคคิว เรียลตี้ จำกัด

 

 คุณชัชวาลย์  ปรีดาวิภาต

กรรมการฝ่ายบริหาร

รองประธานกรรมการบริหาร  บริษัท ธนาพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

 

 คุณวุฒิชัย  เผอิญโชค

กรรมการฝ่ายบริหาร

กรรมการผู้จัดการ  บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

 


คุณอุดม  เลาหพจนารถ

กรรมการฝ่ายบริหาร บริษัท ช.การช่าง วอช แอนด์จิวเวลรี่ จำกัด

 

 คุณกิตติศักดิ์  จรัสแสงจิระโชติ

กรรมการฝ่ายวิชาการ กรรมการผู้จัดการ  บริษัท เอ็กซ์คลูซีฟ เรียลตี้ จำกัด

 

 คุณพวงเพ็ญ  สุมิพันธ์

กรรมการฝ่ายวิชาการ

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  บริษัท เดอะแวลูเอชั่น & คอนซัลแทนท์ส จำกัด

 

คุณภิญโญ  คีรินทร์สกุนา

กรรมการฝ่ายวิชาการ

กรรมการผู้จัดการ  บริษัท โปรเฟสชั่นแนล แลนด์ & แฟคโทรี่ จำกัด 

 

 คุณชนัฐ  กลัสนิมิ

กรรมการฝ่ายวิชาการ

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด  บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด

 

 คุณณัฐจิตา  พุ่มเงิน

กรรมการฝ่ายการตลาด

ผู้จัดการ  บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็น ทูเก็ตเตอร์ จำกัด

 

 คุณภารดี  พิทยาพละ

กรรมการฝ่ายการตลาด

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด  บริษัท เค.จี.เทรดดิ้ง จำกัด

 

 คุณอภิญญา  ลภัสกรฬบูล

กรรมการฝ่ายการตลาด

Account  Executive Manager บริษัท อะโกร มีเดีย จำกัด

 

 คุณจิราพร  บริบาลบุรีภัณฑ์

กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  บริษัท แปลนเอสเตท จำกัด

 

 คุณวราพงษ์  อำนวยทรัพย์

กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

ผู้อำนวยการ/บรรณาธิการบริหาร  บริษัท เอก-วรา พับลิค รีเรชั่น จำกัด

 

 คุณนิติพล  นิติภูมิเวชสกุล

กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

กรรมการผู้จัดการ  บริษัท เมททอลสตาร์ ไมนิ่ง จำกัด

 

 คุณสรินทร์ลดา  ตันติสุข

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ธนลภภ์  จำกัด

 

 


คุณจุฑาธิป  พรหมมงคลกุล

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา  บริษัท สยามธุรกิจมีเดีย จำกัด

 

 คุณมยุรี  สุวรรณชีพ

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

ประธานกรรมการ  บริษัท เอ็ม ซี เอ แอดเวอร์ไทซิ่ง กรุ๊ป จำกัด

 


คุณแสงเพ็ญ  ซุง

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ซัน พร็อพเพอร์ตี้ คอนเซาแทนท์ จำกัด

ดร.ไพโรจน์  สุขจั่น ประธานกลุ่มบัวทอง  พร็อพเพอร์ตี้ 

ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนายกสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์
ประจำปี 2554-2555
 

   เมื่อวันที่ 26 เมษายน ที่ผ่านมา ทางสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีและเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ชุดใหม่ประจำปี 2554 – 2555  ณ  ห้องประชุมใหญ่ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ซึ่งได้มีการเสนอชื่อกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่รวมทั้งสิ้น 25 ท่าน ตามระเบียบข้อบังคับของสมาคม โดยมีผู้ได้รับการเสนอชื่อ ดังต่อไปนี้  

 


 

1.ดร.ไพโรจน์  สุขจั่น              ประธานกรรมการบริหาร  กลุ่มบริษัท บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2.คุณวิศิษฐ์  คุณาทรกุล          กรรมการผู้จัดการ   บริษัท เรียลตี้เวิลด์ อัลไลแอนซ์ จำกัด 
3.คุณอภิชาต ปภาณภูวงษ์       กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเฟสชั่นแนลส์ เอเชีย เน็ทเวิร์ค จำกัด 
4.คุณศิริพรรณ  เจนวาณิชย์    กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธรี-คิว พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
5.คุณพวงเพ็ญ  สุมิพันธ์         ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เดอะ แวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จำกัด
6.คุณภัทราภรณ์ จรูญโรจน์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
7.คุณกิตติศักดิ์ จรัสแสงจิระโชติ        กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์คลูซีฟ เรียลตี้ จำกัด
8.คุณสุรพล กอวรกุล            ประธานกรรมการ บริษัท อินฟินิท เรียลเอสเตท จำกัด
9.ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์     ประธานกรรมการบริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด
10.คุณชัชวาลย์ ปรีดาวิภาต   ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนาพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
11.คุณวุฒิชัย เผอิญโชค      กรรมการผู้จัดการ บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
12.คุณชนัฐ กลัสนิมิ             ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บจก.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์
13.คุณอรุณี เทียมหงษ์         ผู้อำนวยการนิตยสารอาคารที่ดิน บริษัท Yes Media จำกัด
14. คุณภิญโญ  คีรินทร์สกุนา     กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล แลนด์ แอนด์ แฟคโทรี่ จำกัด
15.คุณสรินทร์ลดา ตันติสุข     กรรมการผู้จัดการ บริษัท กัสโต มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
16.คุณชนิศา เวชยาศรมพิทักษ์   กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีที สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
17.คุณวราพงษ์  อำนวยทรัพย์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอก-วรา พับลิค รีเรชั่นส์ จำกัด
18.คุณณัฐจิตา พุ่มเงิน     ผู้จัดการบริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็น ทูเก็ตเตอร์ จำกัด
19. คุณวินัย ปิยะชัย     ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและการตลาด บริษัท โกมลพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
20. คุณภารดี พิทยาพละ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและตลาด บริษัท เค.จี.เทรดดิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด     21. คุณจิราพร บริบาลบุรีภัณฑ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท แปลนเอสเตท จำกัด
22.คุณแสงเพ็ญ ซุง กรรมการผู้จัดการบริษัท ซัน พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแทนท์ จำกัด
23.คุณจุฑาธิป พรหมมงคลกุล   ผู้จัดการฝ่ายโฆษณาบริษัท สยามธุรกิจมีเดีย จำกัด
24.คุณปรีชา ศุภปีติพร    กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอคคิวเรียลตี้ จำกัด
25.คุณอุดม เลาหพจนารถ     กรรมการผู้จัดการ บริษัท ช.การช่างแอนด์จิวเวลรี่ จำกัด
26.คุณนิติพล นิติภูมิเวชสกุล    กรรมการผู้จัดการบริษัท เมททอลสตาร์ ไมนิ่ง จำกัด และ

 


และเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ทางคุณวิศิษฐ์  คุณาทรกุล นายกสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ได้จัดเลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการสมาคมชุดเก่าและเลี้ยงต้อนรับคณะกรรมการสมาคมชุดใหม่ พร้อมทั้งได้ทำการเลือกตั้งนายกสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ประจำปี 2554 – 2555 ท่านใหม่เพื่อเข้ามาบริหารงานของทางสมาคมฯ  ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่สมาคมฯ ก่อตั้งขึ้น  ซึ่งได้มีการพิจารณาได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ ให้ ดร.ไพโรจน์  สุขจั่น ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม บริษัท  บัวทอง  พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ให้เข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ประจำปี 2554-2555  อีก 1 สมัย หลังจากเคยได้รับการดำรงตำแหน่งในสมัยแรก

 

 • สมัยแรก     ประจำปี 2548  -2549    ดร.ไพโรจน์  สุขจั่น
 • สมัยที่ 2     ประจำปี 2550 – 2551    คุณอภิชาต  ปภาณภูวงศ์
 • สมัยที่ 3     ประจำปี 2552 – 2553    คุณวิศิษฐ์  คุณาทรกุล

ทั้งนี้ทางดร.ไพโรจน์  สุขจั่น ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการสมาคม ที่ได้ให้ความไว้วางใจในการเข้าดำรงตำแหน่งนายกสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์อีกครั้ง และกล่าวว่าการกลับมาในครั้งนี้ จะเน้นสร้างภาพลักษณ์ของสมาคมฯ ให้เป็นที่ทัดเทียมกับสมาคมอื่นๆ โดยจะเน้นหนักในการให้ความรู้ทางวิชาการ ให้กับสมาชิกสมาคมฯ ให้เป็นนักขายมืออาชีพ และนักการตลาดมืออาชีพ และทางสมาคมฯได้จับมือกับสมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ซึ่งมี ท่านศาตราภิชาน รศ.มานพ  พงศทัต  เป็นนายกสมาคมฯ โดยให้การสนับสนุนจัดสัมมนานักขายมืออาชีพ RE-CU M  โดยจะกำหนดให้มีปีละครั้ง และนักขายมืออาชีพอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง รวมถึงการจัดสัมมนาใหญ่ให้ความรู้ทางวิชาการอีกปีละ 1 ครั้ง

  

 

การ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553

   หัวข้อการบรรยายพิเศษในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2553  เวลา 12.00 - 17.30  น. 

  

 

 

 

 

NO. รหัส รายชื่อ ตำแหน่ง ชื่อบริษัท โทรศัพท์ โทรสาร
สมาชิก
1 SM4801-001 ดร. ไพโรจน์  สุขจั่น ประธานกรรมการบริหาร บจก. บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้  02-925-2556-60 02-925-3978
2 SM4801-003 คุณ ศิริพรรณ  เจนวาณิชย์ กรรมการผู้จัดการ บจก. ธรี-คิว พร็อพเพอร์ตี้   02-634-4344 02-236-1443
3 SM4801-005 คุณ ณรงค์ชัย  คุณปลื้ม กรรมการผู้จัดการ บจก. บางแสนมหานคร พร็อพเพอร์ตี้  038-395-001-9 038-395-010
4 SM4801-006 คุณ ภัทราภรณ์  จรูญโรจน์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บจก. ภัทร พร็อพเพอร์ตี้ มาร์เก็ต 02-885-9480 02-885-9311
5 SM4801-008 คุณ สมศักดิ์  ชุติศิลป์ กรรมการผู้จัดการ บจก. บี.ซี.พี. เฮ้าส์ซิ่ง  02-579-3388  02-579-8077
6 SM4801-011 คุณ อภิชาติ  ปภาณภูวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บจก. โปรเฟสชั่นแนลส์ เอเชีย เน็ทเวิร์ค 02-651-9972-3 02-651-9974
7 SM4801-012 คุณ กิตติศักดิ์  จรัสแสงจิระโชติ กรรมการผู้จัดการ บจก. เอ็กซ์คลูซีฟ เรียลตี้  02-322-0070 02-322-0137
8 SM4801-013 คุณ พวงเพ็ญ  สุมิพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บจก. เดอะ แวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ส 02-717-0808  02-717-0800
9 SM4801-015 คุณ ชัชวาลย์   ปรีดาวิภาต ประธานกรรมการบริหาร  บมจ. ธนาพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์  02-294-2411 02-284-2158
10 SM4801-016 คุณ บุรินทร์  ลาดล่าย ผู้อำนวยการกองโฆษณา บจก. ฐานเศรษฐกิจ 02-973-3888 02-973-5264
11 SM4801-017 คุณ สรินทร์ลดา  ตันติสุข กรรมการผู้จัดการ บจก.ธนลภภ์ 02-736-1881 02-736-1889
12 SM4801-018 คุณ อรุณี  เทียมหงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก.เอ็ม ซี เอ แอดเวอร์ไทซิ่ง 02-862-3333 02-862-2532
13 SM4801-019 คุณ ประภัสสร กรุดอินทร์ ผู้จัดการแผนกขายโฆษณา  บจก. มีดี อัพเกรด  02-805-6090 02-805-6027
14 SM4801-020 คุณ จุฑาธิป  พรหมมงคลกุล ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา บจก. สยามธุรกิจมีเดีย 02-938-1555 02-938-1777
15 SM4801-023 คุณ ระวินันท์  วงษ์ศรีกิตติกูล รองกรรมการ บจก. โฮมมาร์เก็ต อินเตอร์เนชั่นแนล 02-464-3461-7 02-464-3463
16 SM4801-024 คุณ ภิญโญ  คีรินทร์สกุณา กรรมการผู้จัดการ บจก. โปรเฟสชั่นแนลส์ แลนด์ แอนด์ แฟคโทรี่ 034-849-331 034-849-330
17 SM4801-026 คุณ แสงเพ็ญ  ซุง กรรมการผู้จัดการ บจก. ซัน พร็อพเพอร์ตี้ คอนเซาแทนท์  02-390-1140-2 02-392-0270
18 SM4801-027 คุณ สมจิต  พรหมเพศ กรรมการผู้จัดการ บจก. นครทอง พร็อพเพอร์ตี้ 02-945-6363 02-945-6464
19 SM4801-035 คุณ ปรีชา  ศุภปีติพร กรรมการผู้จัดการ บจก. แอคคิวเรียลตี้  02-285-4645 02-285-4644
20 SM4801-036 คุณ วรพงศ์  เลอสิทธิศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก. แอล.พี.ดี. เรียลเอสเตท 02-964-7700-1 02-964-7702
21 SM4801-037 คุณ อภิชาติ  เพชรสุริยา กรรมการผู้จัดการ บจก. เอ.พี.เค. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ 02-926-3324 02-925-3323
22 SM4801-037-1 คุณ กิฏิวัฒน์ ไชยหาญ กรรมการผู้จัดการ A.P.K.PROPERTY CO.,LTD. 02-926-3324 02-926-3323
23 SM4801-038 คุณ กิตติพล  ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บมจ. สัมมากร 02-255-5740 02-255-2806
24 SM4801-039 คุณ สมาน  ลิ่มทองแท่ง ประธานกรรมการบริหาร บจก. ซื่อตรง กรุ๊ป 02-921-7693 02-595-1015
25 SM4801-040 คุณ เฉลียว  สวัสดี กรรมการผู้จัดการ บจก. เฉลียว ค้าวัสดุก่อสร้าง  02-990-2448-9 02-990-2730-31
26 SM4801-051 คุณ ชนิศา  เวชยาศรมพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ บจก. บีที สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้  02-925-2556-60 02-925-3199
27 SM4801-052 คุณ อิสระ  บุญยัง กรรมการผู้จัดการ บจก. กานดา พร็อพเพอร์ตี้ 034-458-413 034-458-414
28 SM4801-058 คุณ ชนิตา  พัชรกุลสุข กรรมการผู้จัดการ บจก.ซีทีวี พร็อพเพอร์ตี้ แอนท์ เรียลเอสเทรด 02-643-8568  
29 SM4801-060 คุณ วิศิษฐ์  คุณาทรกุล ประธานและกรรมการผู้จัดการ บจก. เรียลตี้ เวิลด์ อัลไลแอนซ์ 02-818-0022ต่อ502 02-818-0066
30 SM4801-061 คุณ วุฒิกร  สท้านอาจ กรรมการผู้จัดการ บจก. หัวหินไทย พร็อพเพอร์ตี้ 032-512-522 032-516-6475
31 SM4801-064 คุณ ทัพพวัฒน์  อติพิศาลกุล ผู้จัดการแผนกการตลาด บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป 02-886-4888 02-886-4878
32 SM4801-069 คุณ แอน  มุ้ยศาสตรา กรรมการผู้จัดการ บจก. โฮมไทยทูเดย์ 02-530-9414-5 02-530-9415
33 SM4801-070 คุณ วราพงษ์  อำนวยทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บจก. เอก-วรา พับลิค รีเรชั่นส์  02-454-7813 02-454-7813
34 SM4801-072 คุณ วุฒิชัย  เผอิญโชค กรรมการผู้จัดการ บจก. สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ 02-444-3560-3 กด 7 02-444-3716
35 SM4801-074 คุณ นุชนารถ  รัตนสุวรรณชาติ กรรมการผู้จัดการ บจก. บางกอก เดค-คอน  02-925-5777 02-925-5778
36 SM4801-077 คุณ ปยุธ  จำปาปน ผช.กก.ผจก. ฝ่ายวางแผนธุรกิจและการตลาด บจก. เปรมสิริ  02-941-5000 02-941-5937-8
37 SM4801-079 คุณ สุนันทา  ตั้งไชยวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บจก. รามคำแหงเฮ้าส์ซิ่ง 02-917-4056-6 02-917-4057
38 SM4801-080 คุณ ยง กก ออน  (จอห์น ยัง) ประธานกรรมการ บจก. จอห์น ยัง 02-662-2100-3 02-662-3891
39 SM4801-084 คุณ สุวิมล  พันธุ์สุริยานนท์ ผู้บริหารฝ่ายการตลาด และประกันกลุ่มและตลาดพิเศษ บจก. เมืองไทย ประกันชีวิต 02-290-2160 02-274-9370
40 SM4801-087 คุณ วธัญดี  พันธ์ศรีมังกร กรรมการผู้จัดการ บจก. พี.เอ็ม. กรุ๊ป เรียลเอสเตท 038-240-178-9 038-704-911
41 SM4801-093 คุณ วิโรจน์  ตั้งเจตนาพร กรรมการ บจก. พร็อพแม็กซ์ 02-636-8662-3 02-233-6373
42 SM4801-098 คุณ วินัย ปิยะชัย ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและการตลาด บจก.โกมลพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 081-496-9346 02-882-2318
43 SM4801-109 คุณ กอบชัย  จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา 02-667-5555 02-667-5511
44 SM4801-101 คุณ วีระชัย  วิวัฒนวานิชกุล กรรมการผู้จัดการ บจก. รุ่งเรือง เรียล พร็อพเพอร์ตี้ 02-530-7961 02-530-7962
45 SM4801-131 คุณ สาธินี  พิศาลคุณากิจ กรรมการผู้จัดการ บจก. บางกอกเพลซ 02-267-5782 02-267-5783
46 SM4801-124 คุณ ปสันน  สวัสดิ์บุรี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.เนาวรัตน์ พัฒนาการ 02-653-9333 02-653-7440-1
47 SM4801-141 คุณ วรรณฤทัย แสงเลิศศิลปชัย  Marketing Manager บมจ.ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์  02-319-0833 02-319-0858
48 SM4801-142 คุณ รัตนากร ถีระวงษ์  Assistant Marketing Manager Bangkok Metro Network Co., Ltd. 02-690-8522-23ต่อ227 02-275-4314
49 SM4801-143 คุณ ธนิตพงศ์ ตัณฑะไชยศานต์  เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บจก.คอนเทนเนอร์พลาส‎ 02-817-6851 02-817-6851
50 SM4801-145 คุณ ภารดี พิทยาพละ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บจก.เค.จี.เทรดดิ้ง (ประเทศไทย)  081-806-1607 02-951-5535-6
51 SM4801-149 คุณ จิราพร บริบาลบุรีภัณฑ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก.แปลนเอสเตท‎ 02-260-6100 ต่อ 7700 02-260-6055
52 SM4801-153 คุณ ณัฐจิตา พุ่มเงิน  ผู้จัดการ บจก.เอ็ม แอนด์ เอ็น ทูเก็ตเตอร์‎ (WINNER ESTATE) 02-683-1993-5 02-683-1996
53 SM4801-162 คุณ อลงกต บุญมาสุข  Vice President  ธ.กสิกรไทย‎ 02-275-3334-8 02-277-8435
54 SM4801-168 คุณ โสมพัฒน์    ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บจก.ทีซีซี แคปปิตอล แลนด์  02-344-6666 02-344-6677
55 SM4801-167 คุณ สุภาพ  เวด กรรมการบริษัท บจก.พรีเมียร์โฮม เรียลเอสเตท 02-344-6666 ต่อ 3008 02-344-6677 ต่อ 3008
56 SM4801-170 คุณ นัฎวรรณ  อุ่นฤดีกมล กรรมการผู้จัดการ บจก. ทริปเปิ้ล โอ แมนเนจเม้นท์  02-194-8548  -
57 SM4801-171 คุณ ศุภฌา  ธนัญญาณ์ ผู้จัดการฝ่ายขาย บจก.ศุภฌา เรียลเอสเตท 034-620-276 034-620-276
58 SM4801-173 คุณ วัชรกัณย์  ทรัพย์เจริญ เลขานุการ บจก. ศาสตร์ศิลา พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ลอว์ 02-616-1228-9 02-616-1228
59 SM4801-174 คุณ ประภาภรณ์  มหชาญชวลิต ผู้จัดการฝ่ายบัญชี Picito  Co., Ltd. 02-887-4761-3 02-887-4764
60 SM4801-175 คุณ กิตติภัค  พัฒนะภิญโญ เจ้าหน้าที่ บจก. แอดวานซ์ เว็ป เซอร์วิส - 02-540-7687
61 SM4801-178 คุณ อัมรินทร์  ชนินทร์วงศ์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่าย บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 02-273-1500 02-2731576
62 SM4801-179 คุณ วิทวัส ชินบารมี กรรมการผู้จัดการ บจก.นิธ คาร์  02-379-4422 02-379-4606
63 SM4801-180 คุณ เนติกรณ์ ชูเจริญ กรรมการผู้จัดการ บจก.ชูกิจลีสซิ่ง 074-606-888 074-606-888
64 SM4801-181 คุณ พลวันต์  จิรพิทยาสกุล เจ้าของกิจการ บจก.วันต์เจริญอิเล็คทริค 089-111-1568  
65 SM4801-182 คุณ อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ ประธานกรรมการ บจก.ริชี่เพลซ 02-886-1816-7 02-886-1060
66 SM4801-183 คุณ เกษมศักดิ์ เตชะวิรัชธน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก.มหากิจสตีล‎ 089-491-4299 02-277-8435
67 SM4801-184 คุณ ชลอ นาคลับ กรรมการผู้จัดการ CHALINA BRITISH Co.,Ltd 085-437-1045  
68 SM4801-186 คุณ ภูรินทร์  กฤษณะวานิช   บมจ.อั่งเปา แอสเสท  02-714-4555 02-714-3545
69 SM4801-187 คุณ สิงขร  จิรวงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บจก.บริหารสินทรัพย์  กรุงเทพพาณิชย์ 02-714-3545 02-266-3372
70 SM4801-188 คุณ สุรพล  กอวรกุล ประธานกรรมการ บจก.อินฟินิท เรียล เอสเตท 089-333-6999 02-693-3533-7#156
71 SM4801-189 คุณ มยุรี  สุวรรณชีพ ประธานกรรมการ บจก.เอ็ม ซี เอ แอดเวอร์ไทซิ่ง 081-880-8099 02-907-8667
72 SM4801-190 คุณ มานะ  จิระนภากุล กรรมการผู้จัดการ บจก.น้อมบุญ 02-395-1279 02-395-1276
73 SM4801-191 คุณ อุดม  เลาหพจนารถ กรรมการผู้จัดการ บจก.ช.การช่าง วอช แอนด์ จิวเวลรี่ 081-634-5797 02-391-1814
74 SM4801-192 คุณ ณัฐวัฒน์  รัตน์พิชิต กรรมการผู้จัดการ บริษัท คลิก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 081-820-2324 02-962-0077
75 SM4801-193 คุณ บัณฑิต สุภัทรศักดา ผู้จัดการ บจก.บีแอล ยูนิตี้ 02-898-7240-1 02-898-7245
76 SM4801-194 คุณ โสพิศช์  เพชรคง กรรมการผู้จัดการ บจก.โซป้า คอนซัลแท็นท์ 086-517-9953 02-553-2056
77 SM4801-195 คุณ ชารีรัตน์  ราชคม ผู้อำนวยการ บจก.แลนด์  แอนด์  เฮ้าส์  ไทยโบรคเกอร์  086-517-9953 02-559-2056
78 SM4801-196 คุณ นพดล  ทวีทำนุสิน ผู้จัดการทั่วไป บจก. นีโอธานี 081-921-7899 02-971-5579
79 SM4801-197 คุณ Mr.Robert Clark Reynolds Director Krabi Consultants Co.,Ltd 081-370-3088 075-695-083
80 SM4801-198 คุณ สุวรรณี  ลีลากะสิงห์ กรรมการผู้จัดการ บจก. เบญญาภา พร็อพเพอร์ตี้  081-118-9336 02-423-3390-6
81 SM4801-199 คุณ เพ็ญจันทร์  ล้อจักรชัย รองกรรมการผู้จัดการ บจก. เค.ยู.เอ็น กรุ๊ป   02-948-2020-3 02-948-2025
82 SM4801-200 คุณ นพดล  แสงวัฒนจินดา กรรมการผู้จัดการ บจก. B.M. LAND AND HOUSE  081-854-4340 02-734-2190
83 SM4801-201 คุณ โสภารัตน์  เซเรบราโคว่า กรรมการบริหารบริษัท บจก. เซเรบ(ภูเก็ต) 088-626-1286  
84 SM4801-202 คุณ ธนดล  รุ่งแสง รองประธาน MP MEC CO.,LTD 081-28-9406 02-383-8871
85 SM4801-204 คุณ ธิติมา  ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชอร์รี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 086-316-6865 02-450-0007
86 SM4801-205 คุณ รมยกร  สุวิสุทฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แพน โฟ จำกัด 081-820-6812 02-955-5492-3
87 SM4801-207 Mr. Rainer Heinzmann   Managing Director/ Global Solidor Enterprise Co. Ltd 6638427364-5  
88 SM4801-208 Mr. Paul  James Eddershaw    Sale Manager/ Town Country Property Co.Ltd 6638374136  
89 SM4801-209 Ms. Thanyamai(Thanya) Totharong   Founder President/Arise Asia  6638075610  
90 SM4801-210 Mrs. June  Bernard   CEO/Powerhouse Deveropment Co.,Ltd. 6638059635  
91 SM4801-211 Mr. Robert  Watson   Managing Director/Five Star villas And Condominiums Co.Ltd. 66819388391  
92 SM4801-212 Ms. Kankani T.G.I. De Silva   BENCHMARK ASIA PROPERTY CO.,LTD. 6638710926  
93 SM4801-213 Mr. Mark  Welch   Managing Director /One Stop Real Estate Group Co.Ltd. 6638710699  
94 SM4801-214 Mr. Markus  Probst   Managing Director/ACI Enterprise Co.Ltd. 6638416060  
95 SM4801-215 Mr. Heiner Moessing   Diplom Kaufmann/Siam Properties Co.,Ltd. 6638415490  
96 SM4801-216 Ms. Wanitchaya  Bolton   Alan Bolton Property Consultings Co.,Ltd 6638416728  
97 SM4801-217 Mr. Marina Timyacheva   CO-OWNER/MAKIN BROTHERS CO.,LTD. 66824518804  
98 SM4801-218 Ms. Khanitha  Jarukirati   MANAGING DIRECTOR/KIRATI PROPERTIES CO.,LTD. 084-645-9899  
99 SM4801-219 Mr. Oleksandr   Minak   Real Estate Club Thailand Co.Ltd. 6638415050  
100 SM4801-220 คุณ ณัฐชานันท์  จันทรานุวัฒน์   บริษัท โฮมลีฟวิ่งแบงคอก จำกัด 02-258-9286  
100 SM4801-221 คุณ รัสรินทร์  ภาสวรไพบูลย์   Goodwill Estate Co., Ltd 6638415050  

บทความน่าสนใจ

บทความจาก รศ.มานพ พงศทัต

    ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการสร้างบ้านเป็นธุรกิจพื้นฐานทุกประเทศ ทั้งเสรีทุนนิยม และประเทศสังคมนิย...

19-01-2552 Hits:4557 บทความ RESAM - avatar RESAM

Read more

การตลาดและการขายบ้านจัดสรร เพื่อความยั่ง…

โดย…นายพัลลภ กฤตยานวัชผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ธนาคารอาคารสงเคราะห์    นักจัดสรรที่ประสบความสำเร็จ มั...

19-01-2552 Hits:4962 บทความ RESAM - avatar RESAM

Read more