กำหนดการอบรมทางวิชาการ
 หลักสูตร “นักขายอสังหาริมทรัพย์ ” รุ่นที่ 6
 ระหว่างวันที่  16,18,23,25  สิงหาคม  รวม 4 วัน
 ณ  ห้อง ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ เวลา หัวข้อการอบรม วิทยากร
 16 ส.ค. 2559 9.00 น.-12.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร  
    พิธีเปิดการอบรม คุณสิงขร จิรวงศ์สวัสดิ์/ รศ.มานพ พงศทัต
    ภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และ โอกาสทางธุรกิจ คุณสมศักดิ์  ชุติศิลป์  นายกสมาคมฯ
      จิราพร  บริบาลบุรีภัณฑ์ /  คุณสรินทร์ลดา  ตันติสุข
    Break The Ice  คุณชนิศา  เวชยาศรมพิทักษ์ / คุณพวงเพ็ญ สุมิพันธ์
      คุณรมยกร  สุวิสิทฐ์
  13.00 น.-15.00 น. เทคนิคงานขายและการเจรจาต่อรอง บ้านมือ 1 คุณชนิศา  เวชยาศรมพิทักษ์
      กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีที  สมาร์ทพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
  พักเบรค    
  15.30-17.30  น. เทคนิคงานขายและการเจรจาต่อรอง บ้านมือ 2 คุณณัฐจิตา  พุ่มเงิน
      กรรมการผู้จัดการ บริษัท วินเนอร์เอสเตท จำกัด
 18 ส.ค. 2559 9.00 น.-12.00 น. คุณสมบัติและบุคคลิกภาพที่ดีของนักขายมืออาชีพ อาจารย์พัช  พชรเสฐียร
    และการให้บริการที่แตกต่าง อดีตที่ปรึกษา พัฒนาหลักสูตร พัฒนาบุคลิคภาพ 
      สถาบัน จอห์น  โรเบิร์ต เพาเวอร์ส
  13.00 น.-15.00 น. การสื่อสารผ่านสื่อสมัยใหม่  คุณอดิลฟิตรี ประพฤติสุจริต (อ.โอม)
    (Social network, Search engine) บริษัท  อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ  ออนไลน์  จำกัด
        พักเบรค    
  15.30-17.30  น. ความรู้เรื่องสินเชื่อ คุณณรงค์ โยธาวุธ
    พร้อมกรณีตัวอย่าง และการคำนวณ (ฝ่ายสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธ.กสิกร)  
23 ส.ค 2559 9.00 น.-12.00 น. การคัดเลือกทรัพย์ คุณสมศักดิ์   ชุติศิลป์
  และ  กรรมการผู้จัดการ/บริษัท บี.ซี.พี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด และ Century21 Siam corp.
    จรรยาบรรณวิชาชีพนายหน้า หนึ่งในเครือข่าย เซ็นจูรี่ 21 (ประเทศไทย)
  13.00 น.-15.00 น. กฏหมายนายหน้า / กฏหมายที่ดิน  
    ทางสาธารณะ / ทางภาระจำยอม คุณธานี  โทจรัญ
  พักเบรค สัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งมือ 1 และมือ 2 กรรมการผู้จัดการ  /บริษัท ธานี เอสเตท แอนด์ ลอว์ จำกัด
  16.00 น.-17.30 น. ตัวอย่าง/ข้อควรระวัง  
25 ส.ค 2559 9.00 น.-12.00 น. WORK GROUP ดร. อาภา  อรรถบูรณ์วงศ์
      คุณสมศักดิ์ ชุติศิลป์
  13.00 น.-15.00 น. WORK GROUP คุณสิงขร  จิรวงศ์สวัสดิ์
   พักเบรค    
  15.30 น.-17.30 น. พิธีมอบประกาศนียบัตร รศ.มานพ พงศทัต 
กรณีทำ   WORK GROUP  จะให้แต่ละกลุ่มได้ใช้ความรู้ที่อบรมไปทุกเนื้อหามาประยุกต์ใช้ให้เป็นและกรรมการจะคอมเม้นท์ให้ในแต่ละหัวข้อดังนี้
·  บุคคลิกภาพ    ·  เทคนิคการขาย/การเจรจาต่อรอง/การปิดงานขาย    ·  ความรู้เรื่องสินเชื่อ
·  การให้บริการ    ·  ความรู้เรื่องภาษี/ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง    ·  การจำแนกจุดแข็ง/จุดขายของสินค้า

ดาวน์โหลดใบสมัครอบรม

 

 

Read more...

 

  • ใบสมัครออนไลน์ ใน website http://resam.or.th พร้อมแนบไฟล์รูปถ่าย

 

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์


เมื่อกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้ว รอการตอบรับอนุมัติให้เข้ารับการอบรมและแจ้งเรื่องการชำระเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรม จึงจะทำการชำระเงินตามชื่อบัญชีข้างต้น และส่งแฟกซ์หลักฐานการจ่ายเงินมาที่ เบอร์ ทรศัพท์: 0-2925-4571 โทรสาร: 0-2925-4573  หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และทางสมาคม จะนำส่งใบเสร็จกลับไปให้ในภายหลังตามที่อยุ่ที่ท่านแจ้งไว้แล้ว

 

  • เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

  • วิธีการขั้นตอนสมาชิกเพื่อกรอกใบสมัคร
  • วิธีสมัครอบรมหลักสูตรต่างๆ

 

ดาวน์โหลดใบสมัครอบรม

Read more...

บทความน่าสนใจ

บทความจาก รศ.มานพ พงศทัต

    ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการสร้างบ้านเป็นธุรกิจพื้นฐานทุกประเทศ ทั้งเสรีทุนนิยม และประเทศสังคมนิย...

19-01-2552 Hits:4462 บทความ RESAM - avatar RESAM

Read more

การตลาดและการขายบ้านจัดสรร เพื่อความยั่ง…

โดย…นายพัลลภ กฤตยานวัชผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ธนาคารอาคารสงเคราะห์    นักจัดสรรที่ประสบความสำเร็จ มั...

19-01-2552 Hits:4888 บทความ RESAM - avatar RESAM

Read more