บทความจาก รศ.มานพ พงศทัต

Written by วันจันทร์, 19 มกราคม 2552 08:41 Published in บทความ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการสร้างบ้านเป็นธุรกิจพื้นฐานทุกประเทศ ทั้งเสรีทุนนิยม และประเทศสังคมนิยม เพราะธุรกิจนี้เป็นทั้งธุรกิจปัจจัย 4 และเป็นทั้งธุรกิจพื้นฐานเพื่อจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศเป็นอย่างดี ประเทศสิงคโปร์ได้ใช้ธุรกิจการก่อสร้างที่อยู่อาศัย เป็นเครื่องจักรที่จะกระตุ้นการสร้างส่วนเศรษฐกิจ สร้างเมืองของสิงคโปร์ ตั้งแต่ปี 1977-1978 ที่เริ่มมีอิสรภาพ ฮ่องกงซึ่งเป็นเมืองการค้าที่อังกฤษจะเข้ามา ประเทศจีนก็ใช้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นการสร้างการเจริญด้านเศรษฐกิจของ เกาะฮ่องกงในศตวรรษที่ผ่านมา
Read more...
โดย…นายพัลลภ กฤตยานวัชผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ นักจัดสรรที่ประสบความสำเร็จ มักถือคติไทยอย่างมั่นคงว่า “ปลูกเรือนต้องตามใจผู้อยู่ ผูกอู่ต้องตามใจผู้นอน” นั่นคือ การสร้างบ้านจะต้องมุ่งสนองตอบความต้องการและความพอใจของผู้ซื้อเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นแบบบ้าน ขนาด ที่ตั้ง และราคา ซึ่งหมายถึงว่าการดำเนินธุรกิจที่อยู่อาศัยต้องเริ่มต้นนำทางด้วยการตลาดและ ปิดท้ายด้วยการตลาด กล่าวอีกนัยหนึ่ง การตลาดย่อมต้องเกี่ยวพันอยู่กับทุกกระบวนการในการผลิต จนกระทั่งผลผลิตนั้นถึงมือลูกค้า
Read more...

บทความน่าสนใจ

บทความจาก รศ.มานพ พงศทัต

    ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการสร้างบ้านเป็นธุรกิจพื้นฐานทุกประเทศ ทั้งเสรีทุนนิยม และประเทศสังคมนิย...

19-01-2552 Hits:4462 บทความ RESAM - avatar RESAM

Read more

การตลาดและการขายบ้านจัดสรร เพื่อความยั่ง…

โดย…นายพัลลภ กฤตยานวัชผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ธนาคารอาคารสงเคราะห์    นักจัดสรรที่ประสบความสำเร็จ มั...

19-01-2552 Hits:4888 บทความ RESAM - avatar RESAM

Read more