RESAM

RESAM

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Website URL:

สมาคมการขายและการลาดอสังหาริมทรัพย์

จัดงานสัมมนาประจำปี  2558

จับตาการขายและการตลาดอสังหาฯ ในยุค AEC ใครจะรุ่ง ใครจะร่วง

วันที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬา

จากการจัดเสวนาของสมาคมการขายและการลาดอสังหาริมทรัพย์ ที่มีขึ้นไปเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬา โดยกูรูผู้คร่ำหวอดในวงการอสังหาริมทรัพย์  ดร.อาภา  อรรถบูรณ์วงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ริชี่ เพลซ 2002 , ที่ปรึกษาสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่าปัจจุบัน  ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ AEC  ชาวต่างชาติจะเข้ามาในประเทศเป็นจำนวนมาก อาทิ จีน สิงคโปร์ มาเลเซีย  ญี่ปุ่น เกาหลี   ฯลฯ    โดยเฉพาะ จีน เป็นประเทศที่มีกำลังซื้อสูงมาก ดังนั้น ตลาดที่น่าจะได้ประโยชน์จาก AEC  น่าจะเป็นคอนโดมิเนียม เพราะชาวต่างชาติสามารถซื้อได้ และที่น่าสนใจและคาดว่าจะบูมมากๆในช่วงแรกคือ อพาร์เม้นต์ให้เช่า และทาวน์โฮม ทำเลดี ที่สามารถปล่อยเช่าให้กับชาวต่างชาติได้ เป็นตลาดที่มาแรงมากเพราะเมื่อต่างชาติเข้ามาในช่วงแรกๆ อาจจะยังไม่สะดวกที่จะซื้อหรือลงทุนเป็นเจ้าของเอง ก็จะเลือกที่จะเช่าอยู่ไปก่อน แล้วค่อยๆขยับขยายมองหาที่อยู่อาศัยที่ สามารถเป็นเจ้าของได้ในอนาคตและเมื่อมีการค้าการลงทุนไหลเข้ามามาก ตลาดแรงงานจะคึกคัก พวกนี้ต้องการที่พักอาศัยแบบชั่วคราว ไม่ว่าจะเป็น หอพัก / อพาร์ทเม้นต์ และคอนโดมิเนียม น่าจะเติบโตได้ดี ดังนั้น นักลงทุนทั้งหลายหรือคนไทยที่มีกำลังซื้อสูง ก็จะซื้อคอนโดมิเนียม ไว้ปล่อยเช่า หรือเก็งกำไร  ตลาด อพาร์เม้นท์ ก็จะขยายตัว  ปัจจุบัน ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย กว่า 70 % เป็นของ ผู้ประกอบการรายใหญ่เป็นบริษัทใหญ่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์  และอีก 30 % เป็นผู้ประกอบการรายกลาง รายย่อย ซึ่งคาดว่า ต่อจากนี้ไป การแข่งขันจะยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เป็น (Red Ocean) มีการแข่งขันกันสูงมาก

ขณะที่คุณวิศิษฐ์  คุณาทรกุล ประธานและกรรมการผู้จัดการ บจก. เรียลตี้เวิลด์ อันไลแอนซ์ และอดีตนายกสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ในอนาคตเพื่อเป็นการเตรียมการสำหรับ AEC ประเทศไทยน่าจะมีการแก้ไขกฏหมายหรือข้อบังคับ เกี่ยวกับการเช่าระยาว 99 ปี ให้กับชาวต่างชาติ เหมือน ฮ่องกง  ก็จะเป็นการส่งเสริม ให้อสังหาฯ บ้านเรา คึกคักและเติบโต ต่อไป

สำหรับคุณสมศักดิ์  ชุติศิลป์ กรรมการผู้จัดการ บจก. บี.ซี.พี.เฮ้าส์ซิ่ง / และ นายกสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ คนใหม่ มองว่า อาชีพนายหน้า โบรกเกอร์ เอเจ้นท์ ต่างๆ เมื่อก้าวเข้าสู่ยุค AEC แล้ว เนื่องจากอาชีพนายหน้าหรือโบรกเกอรฺบ้านเรา ไม่มี ...........ดังนั้น ต่อไปเราจะเห็นนายหน้า โบรกเกอร์ หรือ  เอเจ้นท์ ที่เป็นชาวต่างชาติ เพิ่มขึ้น อีกมาก ซึ่งปัจจุบันที่พัทยา และภูเก็ต ก็เยอะอยู่แล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมพร้องและเพิ่มขีดความสามารถให้กับตัวเอง ควรที่จะพัฒนาในเรื่องของภาษา ที่ควรพูดให้ได้มากกว่า 2 ภาษา , และต้องมี Innovation และ Networking     ก็จะทำให้ เราสามารถอยู่ในอาชีพนี้ได้แบบมืออาชีพ

ในช่วงท้ายของการสัมมนา สมาคมฯ ยังได้เชิญ  “  ซินแส อี้ ซิน  หรือ หมอเบิร์ด” อ.ไชยนนท์  เตยะราชกุล ซินแสชื่อดัง มาพูดคุยเรื่องศาสตร์แห่งความสำเร็จฮวงจุ้ยในยุค AEC ท่านมองว่าฮวงจุ้ยประเทศไทยตามฤกษ์ตั้งเสาหลักเมือง เป็นเวลา เกษตร เหมาะที่จะเป็นประเทศที่ผลิตอาหารโลก และควรเน้นธุรกิจเกษตรกรรม  และประเทศที่ได้รับประโยชน์จาก AEC มากที่สุด คือ จีนและอินเดีย รองลงมาคือ พม่า ลาว เวียดนาม ไทย เขมร ส่วนประเทศที่ได้รับผลประโยชน์น้อยสุดคือ อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ และสำหรับอสังหาริมทรัพย์ จะเริ่มฟื้นตัวประมาณต้นปี พ.ศ.2559 และจะมีราคาสูงขึ้นในปลายปี 2560

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2558

              สมาคมการขายและการลาดอสังหาริมทรัพย์

                        วันที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬา

                    เลือกตั้งนายกและกรรมการชุดใหม่

 

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาใหญ่ประจำปี 2558
เรียน ท่านสมาชิกสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารพร้อมกำหนดการและแผนที่

สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือและให้ข้อมูลกับผู้ที่อยู่ในแวดวงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และเพื่อส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับการขาย และการตลาดอสังหาริมทรัพย์ โดยจะเน้นการฝึกอบรมและสัมมนา เพื่อให้เป็นมืออาชีพ ทางด้านการขายและการตลาดโดยตรง  เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ทางสมาคมฯได้จัดให้มีการสัมมนาใหญ่ประจำปี 2558 ในหัวข้อ “จับตาการขายการตลาดอสังหาฯ ใครรุ่ง ใครร่วง?” และ “ศาสตร์แห่งความสำเร็จ(ฮวงจุ้ย )ในยุค AEC”


โดยวิทยากร ดร. อาภา อรรถบูรณ์วงศ์, คุณวิศิษฐ์ คุณาทรกุล ,คุณสมศักดิ์ ชุติศิลป์ , คุณยงยุทธ ฟูพงษ์ศิริพันธ์ จะมาวิเคราะห์เจาะลึก ในเรื่อง “จับตาการขายการตลาดอสังหาฯ ในยุค AEC ใครรุ่ง ใครร่วง?” และ ศาสตร์แห่งความสำเร็จและฮวงจุ้ย AEC อ. ไชยนนท์ เตยะราชกุล “หมอBird” ( ซิน แซ อี้ ซิน)ที่ปรึกษาของ กบข. /ที่ปรึกษาผู้บริหารระดับสูงของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์(นิด้า)/ที่ปรึกษาผู้บริหารระดับสูงของ Big C ซูเปอร์เซนเตอร์/ที่ปรึกษาระดับสูงของธนาคาร UOB/ที่ปรึกษากลุ่มบริษัท ด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลายแห่ง ฯลฯ
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 น. – 17.00 น.ณ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 9 ห้องศุภชัยวานิชวัฒนา (จำนวนผู้เข้าร่วมงานจำกัดเพียง 150 ท่าน)


ในการนี้ สมาคมฯ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาประจำปี 2558 พร้อมแนบบบฟอร์ม การส่งผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ โทร.0-2925-4571-2,086-466-4669 โทรสาร 02-925-4573

จึงเรียนมาเพื่อทราบ