การประชุมใหญ่สามัญประจำปี2553 หัวข้อการบรรยายพิเศษในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2553 เวลา 12.00 - 17.30 น. เรียน สมาชิกสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ทางสมาคมฯ ได้กำหนดหัวข้อการบรรยายพิเศษในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2553 เวลา 12.00 - 17.30 น. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยทางสมาคมฯ ได้รับเกียรติจาก ดร.เอกฤทธิ์ เลี้ยงพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสสิเนส อลายอานซ์ จำกัดและอาจารย์พิเศษ วิชา Aligning Project to Strategy, Graduate School of Management and Innovation, มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี และวิทยากรด้านการวางแผนกลยุทธ์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรพิเศษให้ในการบรรยายครั้งนี้ สมาชิกที่สนใจกรุณาสำรองที่นั่งด่วน ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมงาน 1. สมาชิกสมาคมฯ หรือส่งตัวแทน ไม่เสียค่าใช้จ่าย / บริษัทละ1 ท่าน 2. บุคคลทั่วไป หรือผู้ติดตาม ค่าใช้จ่ายท่านละ 350 บาท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณแอน 086-466-4664และคุณนุช 086-466-4669เจ้าหน้าที่สมาคมฯเบอร์ ออฟฟิต 02-925-4571-2 เบอร์ แฟกซ์ 02-925-457 จดหมายเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม ใบตอบรับการประชุม แผนที่โรงแรม
Read more...
ภาพกิจ ขั้นตอนการปฏิบัติ และมาตรฐานการตรวจบ้านมือสอง จัดโดย สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
Read more...
ภาพกิจหลักสูตร “นักขายอสังหามืออาชีพ” รุ่น 3 จัดโดย สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
Read more...
ภาพกิจกรรม นักบริหารการตลาดอสังหาริมทรัพย์” รุ่น 1 จัดโดย สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
Read more...
ภาพกิจกรรมการพิจารณาสินเชื่อบ้านเบื้องต้น เกี่ยวกับเรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับ การพิจารณาสินเชื่อบ้านเบื้องต้น” สำหรับสมาชิก     
Read more...
หลักสูตร “นักขายอสังหามืออาชีพ” รุ่น 2 จัดโดย สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
Read more...

อบรมนักขาย รุ่นที่ 1

Written by วันจันทร์, 21 ธันวาคม 2552 17:00 Published in ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา
ภาพกิจกรรมอบรมนักขายรุ่นที่หนึ่ง     
Read more...