ฮวงจุ้ยอสังหาฯ ศาสตร์ตะวันออกกับความสำเร็จปี 54

ฮวงจุ้ย  อสังหา ฯ ศาสตร์ตะวันออก กับ ความสำเร็จปี 54”  วันพุธที่ 19 มกราคม 2554  เวลา 13.00 น. – 17.00 น.   ณ.บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด  ห้องประชุม ชั้น 17 ถนนสุรศักดิ์

 

จดหมายเชิญ

                                22 พฤศจิกายน 2553                สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์

เรื่อง    ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนา
เรียน      ท่านสมาชิกสมาคม / บุคคลทั่วไป
สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. หมายกำหนดการ 
    2. ใบตอบรับ  และแผนที่

    สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์  จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือและให้ข้อมูลกับผู้ที่อยู่ในแวดวงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  และ เพื่อส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับการขาย และ การตลาดอสังหาริมทรัพย์  โดยจะเน้นการฝึกอบรมและสัมมนา  เพื่อให้เป็นมืออาชีพ ทางด้านการขายและการตลาดโดยตรง
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ทางสมาคมฯ  ได้ร่วมกับบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด จัดให้มีการสัมมนาในหัวข้อ “ฮวงจุ้ย อสังหาฯ  ศาสตร์ตะวันออกกับ ความสำเร็จ ปี 54”  โดย  อาจารย์ธวัชพงศ์  ธนิตลิมปะพงศ์   ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ศาสตร์ฮวงจุ้ย – ศาสตร์ต่าง ๆ  ให้กับสมาชิกสมาคม ฯ และบุคคลทั่วไป  ในวันพุธ ที่  19  มกราคม 2554  เวลา  13.00 – 17.00  น.    ณ ห้องประชุมชั้น 17   บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด  ถนนสุรศักดิ์
    ในการนี้ทางสมาคม ฯ  ใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสมาคม ฯ  และบุคคลทั่วไป   เข้าร่วมฟังสัมมนา   เพื่อที่ทางสมาคม  ฯ  จะได้สำรองที่นั่งและจัดส่งบัตรให้แก่ท่านต่อไป    ภายในวันที่ 14 มกราคม  2554
        จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

   
                                                                                                      ขอแสดงความนับถือ
                                                                                                      (ดร.ไพโรจน์  สุขจั่น)
                                                                                                  ประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณนุจรี (นุช) , คุณคณภร (มิลค์)
โทรศัพท์ 081-721-4871 , 086-466-4669 , 089-524-6972 , 02-925-4571-2 โทรสาร 02-925-4573

 

               กำหนดการสัมมนา
“ฮวงจุ้ย  อสังหา ฯ ศาสตร์ตะวันออก กับ ความสำเร็จปี 54”
วันพุธที่ 19 มกราคม 2554  เวลา 13.00 น. – 17.00 น.
ณ.บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด  ห้องประชุม ชั้น 17 ถนนสุรศักดิ์

  • 13.00 - 13.30 น.        ลงทะเบียน
  • 13.30 - 13.40 น.        คุณวิศิษฐ์  คุณาทรกุล   นายกสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์   กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
  • 13.45 - 14.15 น.        รองศาสตราจาย์มานพ  พงศทัต  อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    ประธานกล่าวเปิดงาน
  • 14.15 – 14.45 น.       ทรัพย์ที่น่าสนใจของ บจก. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ 

                                        โดย คุณสุเมธ  มณีวัฒนา   กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจก. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์

  • 14.45 – 15.00 น.       รับประทานอาหารว่าง
  • 15.00 – 17.00 น.       “ ฮวงจุ้ย   อสังหา ฯ ศาสตร์ตะวันออก กับ ความสำเร็จปี 54”

                                      โดย อาจารย์ธวัชพงศ์  ธนิตลิมปะพงศ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
                        ปิดการสัมมนา
 

การชำระเงิน โอนเงินเข้า ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนรัตนาธิเบศร์
ชื่อบัญชี “สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์    เลขที่บัญชี 348-2-221652-6
 (หมายเหตุ)     กรุณากรอกข้อมูลในแบบตอบรับให้ครบถ้วน   และส่งแฟกซ์กลับมายังสมาคมฯ


หมายเลขโทรสาร 
02-925-4573  หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณนุจรี (นุช)  และ คุณคณภร (มิ้วล์)
หมายเลขโทรศัพท์  
081-721-4871 , 086-466-4669 , 089-524-6972 , 02-925-4571
(ภายในวันที่ 14 มกราคม 2554 รับจำนวนจำกัด)
www:resam.or.th      e-mail :  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 


ดาวน์โหลดเอกสารตอบกลับการเข้าอบรมได้ที่นี่

 

 

 ใบตอบรับเข้าร่วมงาน         เอกสารตอบกลับการเข้าอบรม   คลิกที่รูปเพื่อขยายใหญ่

ดาวโหลดโบร์ชัวร์ได้ที่นี่จ้าคลิกที่รูปภาพเพื่อขยายใหญ่

 

 

Last modified on วันพฤหัสบดี, 26 กันยายน 2556 07:32