การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี2553


  หัวข้อการบรรยายพิเศษในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2553  เวลา 12.00 - 17.30  น. 

  

 

เรียน  สมาชิกสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์
 
          ทางสมาคมฯ ได้กำหนดหัวข้อการบรรยายพิเศษใน
วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2553  เวลา 12.00 - 17.30  น. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยทางสมาคมฯ ได้รับเกียรติจาก  ดร.เอกฤทธิ์  เลี้ยงพาณิชย์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสสิเนส อลายอานซ์ จำกัด
และอาจารย์พิเศษ วิชา Aligning Project to Strategy, Graduate School of Management and Innovation,
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี และวิทยากรด้านการวางแผนกลยุทธ์  ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรพิเศษให้ในการบรรยายครั้งนี้
 
สมาชิกที่สนใจกรุณาสำรองที่นั่งด่วน
ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมงาน

 
1. สมาชิกสมาคมฯ หรือส่งตัวแทน
    ไม่เสียค่าใช้จ่าย / บริษัทละ1 ท่าน
 
2. บุคคลทั่วไป หรือผู้ติดตาม
    ค่าใช้จ่ายท่านละ 350  บาท
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณแอน  086-466-4664
และคุณนุช  086-466-4669
เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

เบอร์ ออฟฟิต 02-925-4571-2
เบอร์ แฟกซ์ 02-925-457

 

 

จดหมายเชิญประชุม             ระเบียบวาระการประชุม           ใบตอบรับการประชุม      แผนที่โรงแรม

 

 

 

 

Last modified on วันอังคาร, 29 ตุลาคม 2556 18:06