ภาพกิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบัติ และมาตรฐานการตรวจบ้านมือสอง

ภาพกิจ ขั้นตอนการปฏิบัติ และมาตรฐานการตรวจบ้านมือสอง
  จัดโดย สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์  ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  

 

 

 

 

{gallery}even/บ้านมือสอง{/gallery}

 

 

 

 

Last modified on วันพฤหัสบดี, 26 กันยายน 2556 07:32