ภาพกิจกรรม “นักบริหารการตลาดอสังหาริมทรัพย์” รุ่น 1

ภาพกิจกรรม นักบริหารการตลาดอสังหาริมทรัพย์   รุ่น  1
    จัดโดย สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์  ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  

 

 

 

 

{gallery}even/นักการตลาด1{/gallery}

 

 

 

 

Last modified on วันพฤหัสบดี, 26 กันยายน 2556 07:32