กิจกรรมและผลงานที่ผ่านมาในอดีต

ผลงานที่ผ่านมาในอดีต

   1. สัมมนาใหญ่ "สงครามการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์" เมื่อ 21 กันยายน 2548
   2. ฝึกอบรมหลักสูตร "การตลาดอสังหาริมทรัพย์ ยุค 2006" เมื่อ 24 - 25 พฤศจิกายน 2548

   3. ฝึกอบรมหลักสูตร "นักขายอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ" เมื่อ 27 - 28 มกราคม 2549
   4. Drnner Talk เรื่อง "ชัยภูมิกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์" เมื่อ 25 เมษายน 2549
   5. สัมมนาใหญ่ "ฮวงจุ้ย จับทิศการตลาดปรับศาสตร์อสังหาฯ ฟันฝ่าเศรษฐกิจ" เมื่อ 21 มิถุนายน 2549


 

กิจกรรมทางสังคมร่วมกับองค์กรและบุคคลภายนอก ของ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดประจำปี 2548 - 2549

7-8 พฤษภาคม 2548 เป็นวิทยากรสัมมนาเรื่อง กลยุทธ์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์
จัดโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
ณ โรงแรมเรดิสัน ห้องมณฑาทิพย์ ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ
6 มิถุนายน 2548 เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นักศึกษา โครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
จัดโดย โครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ณ ห้อง 301 ตึกคณะพาณิชย์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
19 มิถุนายน 2548 เป็นวิทยากรสัมมนา เรื่อง กลยุทธ์การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย รุ่น 2
จัดโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
ณ โรงแรมฟอร์จูน ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
10 สิงหาคม 2548 เข้าร่วมอภิปราย เรื่อง ทำอย่างไรจึงจะเป็นนักขายอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ"
จัดโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
ณ ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารกสิกรไทย จังหวัดฉะเชิงเทรา
18 สิงหาคม 2548 เข้าร่วมฟังเสวนาในงานเวที สศค. เรื่องบ้านมือสอง
จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ณ ห้องประชุม ป๋วย อี๊งภากรณ์ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
2 กันยายน 2548 เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกของสหกรณ์ตามแผนงาน ประจำปี 2548
เรื่อง เทคนิคการเลือกซื้อบ้าน
จัดโดย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี จำกัด
ณ ห้องประชุม 1004 อาคารบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เวลา 09.15-11.30 น.
2 กันยายน 2548 เข้าร่วมประชุมสรุปข้อคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อนำเสนอกระทรวงการคลัง
จัดโดย สภาที่อยู่อาศัยไทย
ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
2 กันยายน 2548 เป็นวิทยากรอบรม เรื่อง เทคนิคการเลือกซื้อบ้าน
จัดโดย สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ณ ห้องประชุม 1004 อาคารบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5 กันยายน 2548 เข้าร่วมฟังการแถลงข่าว "โค้งสุดท้ายก่อนงานมหกรรมบ้านมือสองแห่งชาติ"
จัดโดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ณ ห้องประชุม 302 อาคาร 2 ชั้น 3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
9 กันยายน 2548 เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด "งานมหกรรมบ้านมือสองแห่งชาติ"
จัดโดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เวลา 10.00 - 12.00 น.
9 กันยายน 2548 เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "ทศวรรษแห่งความแข็งแกร่งของสถาบันการค้าไทย"
จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็ค คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
13 กันยายน 2548 เข้าประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน "มหกรรมบ้านมือสอง 4 มุมเมือง" จัดโดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ณ ห้องประชุม 302 อาคาร 2 ชั้น 3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
16 กันยายน 2548 เข้าร่วมประชุมหารือมาตรการส่งเสริมธุรกิจบ้านมือสองอย่างเป็นรูปธรรม
จัดโดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เวลา 10.00 น.
24 กันยายน 2548 เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมบ้านจัดสรร สี่มุมเมือง ครั้งที่ 17"
จัดโดย บจก.สื่อวัฏสาร
ณ บริเวณหน้าลิฟท์แก้ว ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า เวลา 11.00 น.
24 กันยายน 2548 เป็นผู้บรรยายพิเศษ หัวข้อ "วิกฤติสร้างโอกาสได้จริงหรือ ?" ในมุมมองมืออาชีพ
ด้านอสังหาริมทรัพย์"
จัดโดย Three Force Communications Co., Ltd.
ณ ห้องสุโขทัย 1 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค เวลา 10.45 - 12.30 น.
30 กันยายน 2548 เข้าร่วมอภิปราย หลักสูตร "การขายอสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพ รุ่นที่ 6"
จัดโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ห้องการ์เด้น รูม 2 สุขุมวิท 11 เวลา 14.45 - 16.45 น.
13 ตุลาคม 2548 เข้าประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน "มหกรรมบ้านมือสอง 4 มุมเมือง"
จัดโดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ณ ห้องประชุม 302 อาคาร 2 ชั้น 3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
15 ตุลาคม 2548 เข้าร่วมงาน "นโยบายส่งเสริมปลูกบ้านประหยัดพลังงาน"
จัดโดย บจก.ซีเอสเอส อลิอันซ์
ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
19 ตุลาคม 2548 เข้าร่วมประชุมวิชาการ "อสังหาฯ เปิดตัว 9 เดือนแรก ปี 48 : ดัชนีนโยบาย
และแผนปี 49" จัดโดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวฟอร์จูน ถ.รัชดาภิเษก เวลา 13.30 - 17.00 น.
27 ตุลาคม 2548 เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 13
จัดโดย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร สมาคมอาคารชุดไทย
ณ บริเวณเอเทรี่ยม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เวลา 14.00 น.
27 ตุลาคม 2548 เข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 37 เรื่อง เทคนิคการประเมินค่าเพื่อการวางแผน
การ ใช้ที่ดินทางการพาณิชย์ของหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จัดโดย มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินไทย และโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ณ โรงแรมนารายณ์ ห้องรัตนโกสินทร์ ถ.สีลม
31 ตุลาคม 2548 เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "มหกรรมบ้านพร้อมอยู่ ครั้งที่4"
จัดโดย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.โฮมโปรดักซ์ เซ็นเตอร์ บจก.บี.ซี.พี. เฮ้าส์ซิ่ง และบจก.โฮมบายเออร์ไกด์
ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
9 พฤศจิกายน 2548 เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำฐานข้อมูลบ้านมือสองแห่งชาติ ครั้งที่ 3
จัดโดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ณ ห้องประชุม 301 อาคาร 2 ชั้น 3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
21 พฤศิจกายน 2548 เข้าร่วมประชุมความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ระหว่างไทยและสิงคโปร์ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอทเอราวัณ เวลา 08.45 - 18.30 น.
15 ธันวาคม 2548 เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อเรื่อง "จะรอด จะรวยได้อย่างไรภายใต้ FTA"
จัดโดย หอการค้าไทย
ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค ถ.สุขุมวิท
16 ธันวาคม 2548 เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน"
จัดโดย สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมคอนราด ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ
22 ธันวาคม 2548 เข้าร่วมงาน "พิธีมอบรางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2548"
จัดโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ณ โรงแรม LANDMARK ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ เวลา 09.00-12.00 น.
22 ธันวาคม 2548 เป็นวิทยากร งานเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 39 "เรื่องนโยบายที่อยู่อาศัยประเทศไทย"
จัดโดย มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่ง ปทท. ร่วมกับ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ณ โรงแรมนารายณ์ ถ.สีลม กรุงเทพฯ เวลา 11.30 - 12.40 น.
6 มกราคม 2549 เข้าร่วมงานสังสรรค์ปีใหม่ 2549 "RED NIGHT PARTY"
จัดโดยสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ณ ห้องพระราม 9 บอลรูมบี โรงแรมแม็กซ์ ถ.พระราม 9 กรุงเทพฯ
19 มกราคม 2549 เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน "มหกรรมบ้านมือสอง 4 มุมเมือง"
จัดโดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ ชั้น G บริเวณหน้าลิฟท์แก้ว
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ปิ่นเกล้า เวลา 11.20 - 12.00 น.
27 มกราคม 2549 เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน News Home Builder # 1
จัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
ณ ห้องบางนา ฮอลล์ ชั้น B1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ซิตี้ บางนา เวลา 10.30 น.
2 กุมภาพันธ์ 2549 เข้าร่วมอภิปรายหลักสูตร การขายอสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพ รุ่นที่ 7
หัวข้อ "ทำอย่างไรจึงจะเป็นนักขายมืออาชีพ"
จัดโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ถนนนนทรี กรุงเทพฯ
3 กุมภาพันธ์ 2549 เข้าร่วมเป็นเกียรติตัดริบบิ้นเปิดงาน "มหกรรมบ้านมือสอง 4 มุมเมือง ครั้งที่ 3
จัดโดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ณ บริเวณชั้น 4 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน เวลา 11.30 - 12.00 น.
6 กุมภาพันธ์ 2549 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณากฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศเกี่ยวกับ
นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินการด้านผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ไม่ใช่ของสถาบันการเงิน
จัดโดย สนง.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ณ ห้องประชุมชั้น 12 สำนักงาน ปปง. เวลา 14.00 น.
10 กุมภาพันธ์ 2549 เป็นวิทยากรในการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา
หัวข้อ "บัณฑิตบริหารธุรกิจ 2006"
จัดโดย มหาวิทยาลัยสยาม
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เวลา 09.00 - 11.30 น.
17 กุมภาพันธ์ 2549 เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "มหกรรมบ้านมือสอง 4 มุมเมือง ครั้งที่ 3
จัดโดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ณ บริเวณชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว เวลา 10.30 - 12.00 น.
17 กุมภาพันธ์ 2549 เป็นวิทยากร หัวข้อ "กลยุทธ์การขายในปัจจุบันของผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อย" และ "การกำหนดเป้าหมายและการวางแผนการขายให้ประสบความสำเร็จ"
จัดโดย ธนาคารเกียรตินาคิน
ณ โรงแรมแลนด์ มาร์ค ชั้น 7 เวลา 09.00 -12.00 น.
1 มีนาคม 2549 เป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมบ้านน่าอยู่"
จัดโดย บจก.วี คอนเน็ค ดีไซน์ แลนด์ พริ้นติ้ง
ณ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทาวน์ รัตนาธิเบศร์ เวลา 16.30 น.
7 - 8 มีนาคม 2549 เข้าร่วมประชุม Regional Business Forum on e-Finance
จัด โดยศูนย์ข้อมูลนักลงทุนไทย สำนักงานเศรษฐกิจ กระทรวงการคลัง ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
ณ ห้องเรอนัวร์ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์
23 มีนาคม 2549 เป็นวิทยากรงานเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 42 "นวัตกรรมอสังหาฯ ปี 49 : วิสัยทัศน์ นักพัฒนาที่ดิน และที่ปรึกษาทางด้านอสังหาริมทรัพย์"
จัดโดย มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ณ โรงแรมนารายณ์ (ห้องรัตนโกสินทร์) ถ.สีลม กรุงเทพมหานคร


รายการ Property Talk ช่อง 11


วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2548เวลา 08.30 น.
ประเด็นสัมภาษณ์ : งานฝึกอบรม "นักขายอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ"
ผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณอภิชาต อาชาเดช (อุปนายกสมาคมฯ ฝ่ายวิชาการ)
ผู้ดำเนินรายการ : อาจารย์มานพ พงษ์ทัต

รายการหมายเหตุประเทศไทย ช่อง 11

วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เวลา 16.00 - 16.30 น.
ประเด็นสัมภาษณ์ : แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ ปี 49
ผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณไพโรจน์ สุขจั่น (นายกสมาคมฯ)
ผู้ดำเนินรายการ : คุณอภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์
Last modified on วันพฤหัสบดี, 26 กันยายน 2556 07:32