การจัดฝึกอบรม หลักสูตร “การตลาดอสังหาริมทรัพย์ ยุค 2006”

เมื่อวันที่  24 – 25  พฤศจิกายน  2548  เวลา  8.30 – 17.00 น. ได้มีการจัดฝึกอบรม  หลักสูตร “การตลาดอสังหาริมทรัพย์ ยุค 2006”  ณ ห้องรัชดาภิเษก2  ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก

โดยทางสมาคมฯ  ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

1.  คุณไพโรจน์  สุขจั่น   นายกสมาคมฯ  และประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บรรยายเรื่อง สภาวะการณ์การตลาดอสังหาริมทรัพย์ ยุค 2006 และกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่

2.  ดร.โสภณ  พรโชคชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเจนซี่ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด บรรยายเรื่อง การบริหารฐานข้อมูลลูกค้าในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

3.  ดร.ชลิต  ลิมปนะเวช คณบดี  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ บรรยายเรื่อง การวิเคราะห์การตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภคอสังหาริมทรัพย์
 
4.  คุณอภิชาต  อาชาเดช กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเฟสชั่นแนลส์ เอเชีย เน็ทเวิร์ค จำกัด บรรยายเรื่อง การวางแผนการตลาดอสัหาริมทรัพย์เชิงปฏิบัติการ
 
          ภายในงานได้จัดอบรมแบบบรรยาย  และกรณีศึกษา  พร้อมการฝึกปฏิบัติ เมื่อฝึกอบรมจบแล้วผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจะได้รับเกียรติบัตร  ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้ถึง  58 ท่าน 

ภาพกิจกรรมต่าง ๆ
การจัดงานฝึกอบรม หลักสูตร “การตลาดอสังหาริมทรัพย์ ยุค 2006” วันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2548 ณ ห้องรัชดาภิเษก 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เวลา 08.00 – 17.00 น.

 {gallery}/news_mp/seminar/24-11-2005{/gallery}

Last modified on วันพฤหัสบดี, 15 พฤษภาคม 2557 10:17