กำหนดการแถลงข่าว การจัดสัมมนาใหญ่ประจำปี 2550

เรื่อง "สงครามการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ # 2"วันพุธที่ 18 เมษายน 2250ณ ห้องประชุมฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชั้น 2 อาคาร 1
 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เวลา 14.00 - 16.00 น.
14.00 น.
ลงทะเบียนสื่อมวลชน (รับประทานอาหารว่าง)
14.30 น.
กล่าวเปิดการแถลงข่าว คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์
14.45 น.
"การวางกลยุทธ์การตลาดกระตุ้นการซื้อขายที่อยู่อาศัย"
คุณสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
คุณไพโรจน์ สุขจั่น นายกสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์
15.15 น.
วัตถุประสงค์และรายละเอียดของการจัดสัมมนา
เรื่อง "สงครามการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ # 2"
คุณอภิชาต อาชาเดช กรรมการสมาคมการขายและการตลาด
15.30 น.
ตอบข้อซักถาม/ปิดการแถลงข่าว
Last modified on วันพฤหัสบดี, 26 กันยายน 2556 07:32