งาน RESAM NIGHT PARTY 2009

สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ 

ได้จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ภายใต้ชื่อ “RESAM NIGHT PARTY 2009”  ขึ้น  เพื่อเป็นการเลี้ยงสังสรรค์กันระหว่างเพื่อนสมาชิกสมาคมฯ ที่ทำธุรกิจในวงการอสังหาฯ  พร้อมด้วยที่ปรึกษาของสมาคมฯ และบรรดาสื่อมวลชนที่ได้ให้การสนับสนุนด้านข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ แก่ทางสมาคมฯ ด้วยดีเสมอมา

 

 

 ที่ขต  400 / 2551
                                                                                               วันที่  22  ธันวาคม  2551

 

เรื่อง     ขอเรียนเชิญร่วมงาน RESAM NIGHT PARTY 2009
เรียน    คณะที่ปรึกษา , สื่อมวลชน ,  คณะกรรมการ สมาชิกสมาคมฯ และผู้เข้าอบรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย       1. บัตรเชิญ + กำหนดการ

                            2. ใบตอบรับ + แผนที่

 

                   ทางสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์  ได้จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ภายใต้ชื่อ “RESAM NIGHT PARTY 2009”  ขึ้น  เพื่อเป็นการเลี้ยงสังสรรค์กันระหว่างเพื่อนสมาชิกสมาคมฯ ที่ทำธุรกิจในวงการอสังหาฯ  พร้อมด้วยที่ปรึกษาของสมาคมฯ และบรรดาสื่อมวลชนที่ได้ให้การสนับสนุนด้านข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ แก่ทางสมาคมฯ ด้วยดีเสมอมา

 

                   ในการนี้ทางสมาคมฯ ขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติเข้าร่วมงาน “RESAM NIGHT PARTY 2009”

ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นใน วันศุกร์ที่   9  มกราคม  2552    ณ บ้านเรือนไทย   (ศูนย์สัมมนา บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ )

ในเวลา  18.00 -  22.00 น.    ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ บนเวที  และยังจัดให้มีการประกวดขวัญใจ RESAM 2009   ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่ทางสมาคมฯ ได้มีการจัดงานปีใหม่ขึ้น   และขอถือโอกาสเรียนเชิญ ท่านเข้าเยี่ยมชมถ้ำแก้วเนรมิต  ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ภายในถ้ำเพื่อเป็นสิริมงคล    

 

                   ทางสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติจากท่านเข้าร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ในครั้ง นี้  และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

 

                                                                                                  ขอแสดงความนับถือ

 

 

 

                                                                                                ( ดร.ไพโรจน์  สุขจั่น  )

                                                                       นายกก่อตั้งสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์

ติดต่อสมาคมฯ

คุณนงค์นุช ,  คุณพัชรี   02-925-4571-2 , 081-721-4871-2


ดูแผนที่เข้างาน

 

 

Last modified on วันพฤหัสบดี, 26 กันยายน 2556 07:32