“ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559”

“สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์”  ได้กำหนดให้มีการจัดงาน    “ประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2559”  ขึ้นเพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงาน   และงบดุลของสมาคมฯ ในรอบปี 2558   ที่ผ่านมา    ตลอดจนทิศทางในการบริหารกิจการของสมาคมฯ ประจำปี 2559

                        ดังนั้นทางสมาคมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการสมาคมฯเข้าร่วมประชุม ใน วันพุธ ที่ 18  พฤษภาคม  2558  ณ. อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ สาธร   ชั้น 14 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.   โดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับท่านที่ไม่สะดวกมาประชุมด้วยตนเอง กรุณามอบอำนาจ และส่งแฟกซ์ใบตอบรับ  การเข้าร่วมประชุมได้ที่  หมายเลข  02–925 - 4573   ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณณัฐวรรณ (ณัฐ) ที่หมายเลขโทรศัพท์ 086-466-4669 

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559  เวลา 09.30 น. – 12.00 น

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ สาธร   ชั้น 14

**************************************************************

09.00 น. - 09.30 น.                    ลงทะเบียน รับเอกสารการประชุม /รับคอฟฟี่เบรค 

                                              

09.30 น. - 09.40 น.                    คุณชนิศา  เวชยาศรมพิทักษ์ / เลขาธิการสมาคมฯ กล่าวต้อนรับท่านสมาชิก

 

09.40 น. - 11.30 น.                    คุณสมศักดิ์ ชุติศิลป์/นายกสมาคมฯ ปี 58-59 ดำเนินการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

วาระที่ 1     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2     รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

วาระที่ 3     การแถลงผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2558

วาระที่ 4     รับรองงบดุลของสมาคมฯ  ประจำปี 2558

                 รับรองผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

วาระที่ 5     แก้ไข และเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมฯ(ถ้ามี)

วาระที่ 6     เรื่องอื่นๆ

                       

ปิดการประชุม

 

12.00 น.-13.00 น.                      รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ชั้น G

กำหนดการงานสัมมนาประจำปี 2559

“การตลาดอสังหาฯ ยุค  Social Natwork &เคล็ดลับความสำเร็จการบริหารสไตล์ญี่ปุ่น”

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559  เวลา 13.00 น. – 17.30 น

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ สาธร   ชั้น 14

*************************************************************************************

13.00 น. – 13.20 น.        ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานสัมมนา/เสวนา

13.20 น. – 13.30 น.        พิธีกร  กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา/เสวนาประจำปี

13.35 น. – 13.45 น.        พิธีกร เรียนเชิญ ศาสตราภิชาน รศ.มานพ พงศทัต ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

                                    สมาคม ฯให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา

13.45 น. – 15.15 น.        พิธีกร  เรียนเชิญวิทยากร…. คุณณัฎฐา  หงษ์ทอง

สัมมนา ช่วงที่ 1

หัวข้อ  “การตลาดออนไลน์  & อสังหาฯ  สูตรความสำเร็จที่ต้องจับตามอง"

วิทยากรโดย

  • คุณณัฎฐา  หงษ์ทอง

บริษัท ออนไลน์ มาร์เก็ตติ้ง แอด จำกัด (NB Thailand)

ผู้เชี่ยวชาญด้าน  adwords  (Ad บนหน้า 1 Google)และ Internet Marketing บุคคลได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้เชี่ยวชาญใน Google Adwords Forum ปี 2012, 2013, 2014 

15.15น. – 15.30 น.         รับประทานชา-กาแฟ

15.30น. - 17.30  น.         พิธีกร  เรียนเชิญวิทยากร..... Mr. Kenji Nakano

สัมมนา (ช่วงที่ 2)

หัวข้อ  ““ตัวอย่างและเคล็ดลับความสำเร็จ  ของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในญี่ปุ่น”

                                วิทยากรโดย

  • Mr. Kenji Nakano

CMC – Certified Management Consultant Awarded by the International  Council of Management Consulting Institution (ICMCI)

 จาก LiB Consulting (Thailand) Co., Ltd บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำทางด้านอสังหาริมทรัพย์ จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษา

จัดสัมมนาและอบรมในประเทศญี่ปุ่น เกาหลี และไทย

 

17.30 น. - 17.40   น.       พิธีกร กล่าวขอบคุณทุกท่านและกล่าวปิดงาน

Last modified on วันศุกร์, 29 เมษายน 2559 10:52