ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2558 เลือกตั้งนายกและกรรมการชุดใหม่

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2558

              สมาคมการขายและการลาดอสังหาริมทรัพย์

                        วันที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬา

                    เลือกตั้งนายกและกรรมการชุดใหม่

Last modified on วันพฤหัสบดี, 21 พฤษภาคม 2558 08:23