เปิดรับสมัคร CIPS

THAILAND CIPS 2015 


โครงการ Thailand CIPS 2015 งานเชื่อมความสัมพันธ์ธุรกิจอสังหาฯระดับนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตร
Certified International Property Specialist (CIPS) 2015

สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ( REAL ESTATE SALES & MARKETINGX) หรือ (RESAM) ร่วมกับ NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS (NAR) ซึ่งเป็นองค์กรใหญ่ ทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเทศสหรัฐอเมริกา มีสมาชิกมากกว่า 1.3 ล้านสมาชิก จาก 80 องค์กรอสังหาริมทรัพย์จากทั่วโลก ผนึกกำลังจัดงานเพื่อเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายงานขายอสังหาฯและการตลาด นานาชาติจากทุกส่วนของโลก เพื่อยกระดับตัวแทนขายในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานเพื่อต้อนรับ AEC ในปี 2015 และกฎหมายตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ไทยที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ ทั้งนี้โดยมีครอสฝึกอบรมหลักสูตร “Certified International Property Specialist (CIPS)” เพื่อแก้ปัญหาการที่ไม่มี Real Estate License ที่ต่างประเทศยอมรับและอนุญาตให้ขายอสังหาริมทรัพย์ ในต่างประเทศ แม้กระทั่งกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านที่มี Real Estate license ก็เข้ามาแข่งขันแบ่งกลุ่มตลาดลูกค้าในประเทศของเรา หลักสูตร CIPS จะช่วยแก้ปัญหาและยกระดับพื้นฐานความรู้ ที่จำเป็นสำหรับอาชีพนายหน้าและตัวแทนขาย รวมถึงจรรยาบรรณในอาชีพระดับสากล ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือครั้งที่ 2 แล้ว ที่สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ( REAL ESTATE SALES & MARKETINGX) หรือ (RESAM) ร่วมกับ NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS (NAR) ร่วมกันจัด หลักสูตร “Certified International Property Specialist (CIPS)” 2015 โดยความร่วมมือครั้งที่แล้วเกิดขึ้นในปี 2013 ซึ่งถือว่าประสพความสำเร็จเป็นอย่างดี ได้รับการตอบรับจากผู้ที่สนใจเข้าอบรมเป็นจำนวนมากถึง 57 ท่าน ทั้งคนไทย และชาวต่างประเทศ ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในบ้านเรา ตลอดจนเพื่อนบ้านใกล้เคียง เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ เป็นต้น โดยผู้ที่เข้าอบรมจะเป็นโบกเกอร์และตัวแทนนายหน้า ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดเช่น พัทยา ภูเก็ต และ เชียงใหม่

หลายๆท่านคงสงสัยว่า CIPS คืออะไร
CIPS คือการได้รับรองในความเป็นผู้เชี่ยวชาญตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ในระดับนานาชาติ ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมและสอบผ่านจะได้ยอมรับในอีกกว่า 60 ประเทศทั่วโลกในนามของบุคคลนั้นๆ เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีการรับรองเรื่องกฎหมายตัวแทนขายอสังหาฯ การยืนยันของความเป็นตัวแทนขายอสังหาฯที่ได้มาตรฐาน ทั้งคำถามข้อสงสัยจึงเกิดการผลักดันอยากให้มีการส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานของตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ในไทย

 

 

  • การป้องกันปัญหาที่เกิดจากผู้ประกอบการแอบแฝงที่อ้างตนเป็นตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ หรือผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และไม่สามารถให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
  • สำหรับตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์แบบอิสระ สามารถใช้มาตรฐานการผ่านหลักสูตร CIPS เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสถานภาพที่มีอยู่จริงเป็นตัวแทนขายมืออาชีพในระดับสากลหรือนานาชาติ ทำให้เกิดภาพลักษณ์ใหม่แก่กลุ่มลูกค้าโดยไม่ด้อยไปกว่ารูปแบบบริษัท
  • รู้สึกเบื่อกับตลาด ผู้ซื้ออสังหาฯในปัจจุบันที่มีการแข่งขันในตลาดสูงขึ้นทุกวัน มีความต้องการก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จมากยิ่งขึ้นในกลุ่มตลาดใหญ่ต่างประเทศที่เรียกกันว่า “Go inter”
  • ต้องการไปออกบูธโปรโมทงานอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศแต่ไม่มี Real Estate License ที่ต่างประเทศยอมรับและอนุญาตให้ขายอสังหาฯ 
  •  ตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยที่โดนกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังแข่งขันและแบ่งสัดส่วนกลุ่มผู้ซื้อรวมทั้งนักลงทุน เกิดจากสาเหตุใด เพราะอสังหาริมทรัพย์ไทยไม่มีมาตรฐานของตัวแทนขายอย่างต่างประเทศ CIPS Course จะช่วยกระดับพื้นฐานความรู้ การศึกษา อาชีพและธุรกิจอสังหาฯให้เพิ่มขึ้นในระดับสูงขึ้น เพื่อพัฒนาต่อไป
  •  การสร้างงานขายให้ได้มาตรฐานเพื่อต้อนรับ AEC ปี 2015 และกฎหมายตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ไทยที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้

ดังนั้นทางสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ (RESAM) ได้เห็นพ้องต้องกันกับ NAR ในการจัดงาน Thailand CIPS 2015 หลักสูตร “Certified International Property Specialist (CIPS)” ขึ้นอีกครั้ง เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและยกมาตรฐานวิชาชีพ นายหน้าและตัวแทนใน ประเทศไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ในระดับนานาชาติ ซึ่งการอบรม หลักสูตรนี้จะ ใช้เวลา 5 วัน เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ สอนโดยวิทยากรจาก NAR โดยตรง ตั้งแต่วันที่ 4 - 8 กุมภาพันธ์ 2558 ที่โรงแรม Le Meridien Bangkok Hotel ถนนสุรวงศ์ บางรัก กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 8.30-17.30 น. และวันสุดท้ายของหลักสูตร จะเป็นงานพบปะสังสรรค์ของกลุ่มธุรกิจอสังหาฯ ร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำพร้อมฉลองการจบหลักสูตร CIPS 2015 นอกจากนี้ทางสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ (RESAM) ยังจัดพื้นที่แสดงโครงการอสังหาฯและการนำเสนอข้อมูลอสังหาฯให้แก่ผู้เข้าร่วมงานหรือเป็น Expo และ business function ย่อยๆ โดยในงานผู้เข้าร่วมหลักคือกลุ่มตัวแทนขายอสังหาฯไทยและต่างชาติที่เรา

 

 

*****************************************************************************************************************************

เรียกว่า property agent/ broker/ realtor ทั่วประเทศไทยและที่สมัครเข้าร่วมจากต่างประเทศ 10-15% จากประเทศในเอเชียและยุโรป กลุ่มผู้ประกอบการระดับเจ้าของ/ ผู้พัฒนาโครงการอสังหาฯหรือ Developer ในประเทศไทย รวมทั้งกลุ่มผู้ที่สนใจที่เป็นระดับเจ้าของในการประกอบอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาฯ

ทางสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ (RESAM) ได้เริ่มประชาสัมพันธ์ หลักสูตร “Certified International Property Specialist (CIPS)”2015 กับกลุ่มสมาคมอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ และกลุ่มผู้ประกอบการระดับเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศ ทั้ง พัทยา และ สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ชายฝั่งตะวันออก REBA-ES (Real Estate Broker Association Eastern Seaboard) และ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต P-REA (Phuket Real Estate Association) รวมทั้งสถาบันการฝึกอบรมหลักสูตรอสังหาฯต่างๆ หรือแม้กระทั่งบริษัทหรือกลุ่มตัวแทนขายอสังหาฯใหม่ๆ ทางสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ (RESAM) มีความมั่นใจว่า จะมีผู้ให้ความสนใจตอบรับเข้าร่วมโครงการ Thailand CIPS 2015 ไม่ต่ำกว่า 100 ท่านทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เฉพาะ ผู้ที่เข้าร่วมที่เป็นคนไทยและไม่เก่งภาษาอังกฤษ ทางสมาคมฯได้ให้การสนับสนุนโดยทางสมาคมฯได้จัดเตรียมล่ามแปลพร้อมหูฟัง บริการทุกท่าน หลักสูตร CIPS 2015 ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเพราะเหมือนกับคุณมาเข้าร่วมกิจกรรมและมีเพื่อนในการอบรมคอยสนับสนุนและช่วยเหลือในระหว่างการอบรม เราเน้นด้านความสัมพันธ์ในธุรกิจอสังหาฯ มากกว่า

สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Thailand CIPS 2015 สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ผู้เข้าอบรมที่เป็นคนไทย ติดต่อสมัครได้ที่

  • 0864664669 คุณ นัท สมาคม e-mail : resam@ resam.or.th

 

 

 ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่

Last modified on วันศุกร์, 20 กุมภาพันธ์ 2558 03:48