ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

“สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์”  ได้กำหนดให้มีการจัดงาน    “ประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2557”  ขึ้นเพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงาน   และงบดุลของสมาคมฯ ในรอบปี 2556   ที่ผ่านมา    ตลอดจนทิศทางในการบริหารกิจการของสมาคมฯ ประจำปี 2557  

 

 

 

ข่าวกิจกรรม

Prev Next

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2557

“สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์”  ได้กำหนดให้มีการจัดงาน    “ประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2557”  ขึ...

06-05-2557 Hits:4008 ข่าวกิจกรรม RESAM - avatar RESAM

Read more

เลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการและผู้สนับสนุนการจ…

เลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการและผู้สนับสนุนการจัดงานสัมมนาฯ "ถอดรหัสอสังหาฯปี'56 "

เลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการและผู้สนับสนุนการจัดงานสัมมนาฯ "ถอดรหัสอสังหาฯปี'56 "

17-12-2555 Hits:4681 ข่าวกิจกรรม RESAM - avatar RESAM

Read more

“นักบริหารการตลาดอสังหาริมทรัพย์”รุ่น 3

“นักบริหารการตลาดอสังหาริมทรัพย์”รุ่น 3

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร   Professional Marketing for Real Estate” # 3 “นักบริหารการตลาดอสังหาร...

04-12-2555 Hits:8733 ข่าวกิจกรรม RESAM - avatar RESAM

Read more