สัมมนาเรื่อง “ ถอดรหัสอสังหาฯ ปี ’56 ”

งานสัมมนาเชิงวิชาการ ถอดรหัสอสังหาฯ ปี '56 ทิศทางแนวโน้มของตลาด ถอดรหัสการตลาด "เจาะอย่างไรให้ถึงใจผู้บริโภค" โดยกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด รศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล และผู้เชี่ยวชาญจากทุกภาคส่วน ทั้งธนาคารและผู้ประกอบการ ระดับนายกสมาคม

 

กำหนดการ

สัมมนาเรื่อง “ ถอดรหัสอสังหาฯ ปี ’56 ”

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2555

ณ บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด  ห้องประชุมชั้น 17

โดย สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ และ บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.)

 

 13.00 น. – 13.30 น.

13.30 น. – 13.40 น. 

ลงทะเบียน 

คุณไพโรจน์  สุขจั่น

นายกสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการการจัดงาน 
 13.40 น. – 13.50 น  ศาสตราภิชาน รศ. มานพ  พงศทัต 

 ประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์   ประธานกล่าวเปิดงาน

 13.50 น. – 15.30 น. ถอดรหัสการตลาดอสังหาฯ   “เจาะอย่างไรให้ถึงใจผู้บริโภคฯ”                                                                          

โดย....รองศาสตราจารย์ วิทวัส  รุ่งเรืองผล

รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้อำนวยการโครงการพัฒนานักการตลาดยุคใหม่ (Marketing Certificate Program)

 15.30 น. – 15.45 น. 

 รับประทานอาหารว่าง
 15.45 น. – 17.30 น.   อดรหัสอสังหาฯ ปี ’56  “ทิศทางแนวโน้มของการตลาดอสังหาฯ”

โดย.....คุณกฤษณ์  เสสะเวช/กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด

โดย.....คุณชาติชาย  พยุหนาวีชัย/ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย

โดย.....คุณอิสระ บุญยัง/นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร

โดย.....คุณธำรง  ปัญญาสกุลวงศ์/นายกสมาคมอาคารชุดไทย

โดย....ดร.ไพโรจน์  สุขจั่น/ นายกสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์

ตอบข้อซักถาม

 

ปิดการสัมมนา

 

Last modified on วันศุกร์, 27 กันยายน 2556 04:16