เลี้ยงอาหารเด็กและมอบสิ่งของแก่มูลนิธิรวมปัญญาคนพิการ

                                                   บริษัท บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ร่วมกับ สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ โดย ดร.ไพโรจน์  สุขจั่น และคณะอสังหาริมทรัพย์ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเด็กและมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นพร้อมเงินบริจาค จำนวน 15,000 บาท ให้แก่มูลนิธิรวมปัญญาคนพิการ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา

 

ดร.ไพโรจน์  สุขจั่น พุดคุยกับน้องๆ 

ดร.ไพโรจน์  สุขจั่น ป้อนอาหารน้อง 

ดร.ไพโรจน์  สุขจั่น 

ดร.ไพโรจน์  สุขจั่น และคณะอสังหาริมทรัพย์

 

ดร.ไพโรจน์  สุขจั่น และคณะอสังหาริมทรัพย์

Last modified on วันพฤหัสบดี, 26 กันยายน 2556 07:32