Print this page

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยผ่านสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ มอบน้ำดื่มบริโภค มูลค่า 50,000 บาท

 

ทางสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์  ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์   โดยการประสานงานของ ดร.ไพโรจน์  สุขจั่น นายกสมาคมฯ 

บริจาคน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2554 ในเขตจังหวัดนนทบุรี

 

กิจกรรมช่วงน้ำท่วมจ้า 

 

คุณอรุณี  เทียมหงษ์  กรรมการฝ่ายบริหาร ประสานงานกับ สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มอบน้ำดื่มสำหรับผู้ประสบอุทกภัย จำนวน  1 คันรถ 

คุณปรีชา ศุภปิติพร  กรรมการฝ่ายวิชาการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอคคิว เรียลตี้ จำกัด 

มอบถุงยังชีพ และน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ด้วยตนเอง 

คุณปรีชา ศุภปิติพร  กรรมการฝ่ายวิชาการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอคคิว เรียลตี้ จำกัด 

มอบถุงยังชีพ และน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ด้วยตนเอง 

 

คุณปรีชา ศุภปิติพร  กรรมการฝ่ายวิชาการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอคคิว เรียลตี้ จำกัด 

มอบถุงยังชีพ และน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ด้วยตนเอง 

Last modified on วันพฤหัสบดี, 26 กันยายน 2556 07:32