Print this page

ขอเรียนเชิญร่วมดูงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง

ขอเรียนเชิญร่วมดูงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง

 

 ที่ ขต.270/2553                                                                                   สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์

                                                                                14  กุมภาพันธ์ 2553
เรื่อง  ขอเรียนเชิญร่วมดูงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง
เรียน  ท่านสมาชิกสมาคม ฯ และกรรมการบริหารสมาคม ฯ
                ทางสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์   ร่วมกับบริษัท  ซิโน-ไทย  เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์
คอนสตรัคชั่น  จำกัด  (มหาชน)  และกิจการร่วมค้า ซีเคทีซี (ช.การช่าง)    จัดให้มีการดูงานความคืบหน้า
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง   เพื่อเป็นการ Update  ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประกอบการวางแผน
ทำการตลาด   และพัฒนาธุรกิจต่อไป  ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของทางสมาคม  ฯ ที่จะให้สมาชิกสมาคม ฯ ได้รับประโยชน์    และความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพทางด้านอสังหาริมทรัพย์   และธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยตรง    โดยกำหนดจัดให้มีการไปดูงานนอกสถานที่ครั้งนี้   ในวันพฤหัสบดีที่   24  กุมภาพันธ์ 2554
เวลา 13.00 – 16.30 น.
                ดังนั้นทางสมาคม ฯจึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสมาคม ฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯทุกท่าน
เข้าร่วมดูงานในครั้งนี้  โดย กรอกแบบตอบรับสำรองที่นั่งด่วนภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 นี้เท่านั้น
 (รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่าน) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

                                                                                                            ขอแสดงความนับถือ

                                                                                                      

                                                                                                           (นายวิศิษฐ์  คุณาทรกุล)

                                                                                นายกสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์
สอบถามข้อมูลได้ที่ คุณนุจรี (นุช) , คุณคณภร (มิ้วล์) โทร.02-925-4571,081-721-4871 แฟกซ์ 02-925-4573

 


กำหนดการ


    13.00 น.  ลงทะเบียน ณ. สำนักงานสนาม ซ.ท่าอิฐ
                  (บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น )


    13.30 น. – 14.00 น.    รับฟังการบรรยายพิเศษ
                โดย คุณ วรฉัตร  สุวศิน  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการ
                บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)   


14.00 น. – 15.00 น.     เดินทางไปดูงานสถานที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง
15.00 น.- 15.30 น.    เดินทางไปยังกิจการร่วมค้า ซีเคทีซี เพื่อรับฟังการบรรยายพิเศษ
                โดย  คุณพรณรงค์  สิริโยธิน  ตำแหน่ง  ผู้จัดการโครงการ กิจการร่วมค้า ซีเคทีซี   
15.30 น. – 16.30 น.    เดินทางไปดูงานสถานที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง


    ติดต่อสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์
    คุณนุจรี (นุช) , คุณคณภร (มิ้วล์) เจ้าหน้าที่สมาคม
โทร. 02-925-4571 , 081-721-4871 โทรสาร 02-925-4573

 

 ใบตอบรับเข้าดูงาน


 

Last modified on วันพฤหัสบดี, 26 กันยายน 2556 07:32